text size

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

Faculty of Education

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami (Department of Pre-primary and Primary Education)
e-mail
jana.uhlirova@pedf.cuni.cz
telephone
+420 221 900 187 (DPPE)
room
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3rd floor » 230
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DPPE)