text size

Ing. Kateřina Žížalová

First Faculty of Medicine

e-mail
katerina.zizalova@lf1.cuni.cz (ÚLBLD)
telephone
+420 224 964 199 (ÚLBLD)