velikost textu

doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

zástupce přednosty (FARM)
e-mail
sterbam@lfhk.cuni.cz
telefon
+420 495 816 312 (FARM)
zaměstnání
Granty a výzkumné projekty (INOMED - garant projektu za LF HK)
Granty a výzkumné projekty (INOMED - Senior reschearcher)

Univerzita Karlova