velikost textu

Granty a výzkumné projekty

UK » LFHK » DĚKAN » Granty, zahraniční vztahy » Granty

Vedení

koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Radka Dvořáková
referentka interních projektů z prostředků OP: Hana Horká
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Hana Horká
referentka Podpory internacionalizace: Hana Horká
referentka Fondu mobility: Hana Horká
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Mgr. Petra Kubizňáková
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Lucie Radoňová
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏