text size

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Second Faculty of Medicine

vice-dean pro studium a akademické kvalifikace
email
roman.kodet@lfmotol.cuni.cz
phone
+420 224 435 600 (Ústav patologie a molekulární medicíny)
mebership
Guarantors of study programmes (Všeobecné lékařství (M; 5103T000; 6 roků; 2.LF; cs; P; 1obor))
Guarantors of study programmes (General Medicine (M; 5103T000; 5103T000; 6 years; 2.LF; en; P; 1branch))

First Faculty of Medicine