velikost textu

Oddělení pro vědeckou činnost

UK » PedF » Děkanát » OdVČ

Vedení

vedoucí: Mgr. Helena Rambousková
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Helena Rambousková
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.