velikost textu

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy

Pedagogická fakulta

zástupkyně vedoucího pro záležitosti primární pedagogiky (KPPP)
e-mail
radka.wildova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 182 (KPPP)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 224
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KPPP)

Univerzita Karlova

koordinátorka (Rada vědní oblasti Vzdělávání a pedagogika)