velikost textu

Akademický senát

UK » LFPl » SO » AS

Vedení

předseda: doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
místopředsedkyně: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
místopředsedkyně předsedkyně studentské komory: MUDr. Lucie Züglerová

Organizační struktura