velikost textu

Akademický senát

UK » LFPl » SO » AS

Vedení

předseda: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
místopředseda: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
místopředsedkyně (studentská část): MUDr. Anna Malečková
místopředseda: prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Organizační struktura