velikost textu

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » KOTPÚ

Kontakty

Telefon: +420 377 103 941 [i], +420 377 103 942 [i]

Sídlo

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.
zástupce přednosty: prof. MUDr. Petr Zeman, MBA, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Jana Bohatá
sekretářka: Olga Šťastná