velikost textu

Katedra ekologie

UK » PřF » SBIO » ECOLOGY

Kontakty

Email: ecology@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 804
Fax: +420 221 951 673

Sídlo

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
zástupce vedoucího: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
sekretářka: Zdeňka Dlouhá
sekretářka: Mgr. Magdalena Gajdošová
sekretářka: Ing. Tereza Juříková
koordinátor studijního systému: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
správkyně personální aplikace: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏