velikost textu

Akademický senát

UK » FTVS » SO » AS

Vedení

předseda: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
místopředsedkyně: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
místopředseda: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.