velikost textu

Klinika pneumologie a ftizeologie

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » KPF

Kontakty

Telefon: +420 377 402 406 [i]

Sídlo

ul. Dr. E. Beneše 13, 301 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
zástupce přednosty školský zástupce: MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Hana Maťašeje