velikost textu

Neurologická klinika

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » NK

Kontakty

Telefon: +420 377 103 401 [i]
Fax: +420 377 103 078

Sídlo

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
zástupce přednosty: MUDr. Tomáš Řepík

Funkce a agendy

sekretářka: Stanislava Růžková