velikost textu

Katedra antropologie a genetiky člověka

UK » PřF » SBIO » ANTROPO

Kontakty

Adresa: Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česká republika
Email: yvona.smolikova@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 618

Sídlo

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí vedoucí katedry: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemník: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
sekretářka: Yvona Smolíková
poradce pro studium: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: Mgr. Anežka Pilmann Kotěrová, Ph.D.
koordinátor studijního systému: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.