velikost textu

Komise pro strategii

UK » PF » Statutární orgány » Poradní orgány děkana » KS

Vedení

předseda: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.