velikost textu

Katedra demografie a geodemografie

UK » PřF » SGGR » DEMODEPT

Kontakty

Adresa: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: demodept@natur.cuni.cz, jarmila.teskova@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 418 l. 1418
Fax: +420 221 951 598

Sídlo

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
zástupce vedoucího: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

Funkce a agendy

tajemnice: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
sekretářka: Jarmila Tesková
poradkyně pro studium: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
koordinátorka studijního systému: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
správce webového portálu: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
správce personální aplikace: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.