velikost textu

Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů

UK » FaF HK » Děkanát » OVMV

Kontakty

Email: vnejsi.vztahy@faf.cuni.cz
Telefon: +420 495 067 234

Vedení

vedoucí: Marcela Jeřábková

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Ing. Kateřina Duspivová
referentka programu POINT: Ing. Kateřina Duspivová
referentka programu Fond mobility: Ing. Kateřina Duspivová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Marcela Jeřábková
referentka programu Fond mobility: Marcela Jeřábková
referentka programu POINT: Marcela Jeřábková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Ing. Zuzana Toufarová
  • Ing. Kateřina Duspivová - referentka programu Fond mobility, referentka programu POINT a fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​
  • Marcela Jeřábková - vedoucí, referentka programu Fond mobility, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​ a referentka programu POINT
  • Ing. Zuzana Toufarová - fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​