velikost textu

Oddělení zahraniční

UK » PF » Děkanát » OZ

Vedení

vedoucí: JUDr. David Kohout, Ph.D.

Funkce a agendy

referent Podpory internacionalizace: JUDr. David Kohout, Ph.D.
referent Fondu mobility: JUDr. David Kohout, Ph.D.

Organizační struktura