velikost textu

Ústav geologie a paleontologie

UK » PřF » SGEO » UGP

Kontakty

Adresa: Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: irena.libisova@natur.cuni.cz, ugp@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 462
Fax: +420 221 951 452

Vedení

ředitelka: prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.

Funkce a agendy

tajemník: Rudolf Trnka
sekretářka: Irena Libišová
sekretář správce poslucháren: Rudolf Trnka
koordinátor studijního systému: Rudolf Trnka
správce webového portálu: RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
správce personální aplikace: Rudolf Trnka