velikost textu

Správní oddělení

UK » FaF HK » Děkanát » SprO

Kontakty

Email: spravni@faf.cuni.cz
Telefon: +420 495 067 255

Vedení

vedoucí: Ing. Stanislav Klik, Ph.D.
zástupce vedoucího: RNDr. Václav Koula

Funkce a agendy

referentka smluvního výzkumu: Pavlína Hynková
referentka podpory de minimis: Pavlína Hynková
zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: RNDr. Václav Koula