velikost textu

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

UK » PřF » CFP » UAMVT

Kontakty

Adresa: Albertov 6, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: kotvalt@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 583

Sídlo

Albertov 6, 128 00 Praha, Česká republika

Vedení

ředitel: RNDr. Václav Kotvalt, CSc.
vedoucí proděkan ÚAMVT: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
zástupkyně ředitele: RNDr. Monika Pecková, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
sekretářka: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
správce webového portálu: Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
správkyně personální aplikace: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.

Popis

Aplikace matematiky a výpočetní techniky v přírodovědných oborech, zpracování dat, matematický popis a algoritmizace problému, počítačové modelování, tvorba programového vybavení. Podílí se na výzkumných úkolech řešených dalšími pracovišti fakulty.