velikost textu

Oddělení informačních systémů

UK » FaF HK » Děkanát » OIS

Vedení

vedoucí: RNDr. Václav Koula

Funkce a agendy

zástupce koordinátora evidence projektů: RNDr. Václav Koula