velikost textu

Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

UK » PedF » Orgány fakulty » AS » Komise pro vědu

Vedení

předsedkyně: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.