velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Přijaté nové projekty 2013

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 341
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1180213 
1. LF 
B-BIO 
Senohrábková, Lenka 

Význam akumulací translačního iniciačního faktoru eIF3a Saccharomyces cerevisiae za fyziologických a stresových podmínek
1262213 
MFF 
B-MAT 
Balko, Martin 

Kombinatorické struktury a diskrétní geometrie
472313 
MFF 
A-INF 
Čermák, Miroslav 

Metody zotavení distribuovaného proudového zpracování dat
1096213 
MFF 
B-FYZ 
Enžl, Jakub 

Diskontinuity ve slunečním větru: jejich šíření, vývoj a vliv na konfiguraci magnetosféry
1112213 
MFF 
B-MAT 
Novák, Petr 

Metody statistické analýzy a diagnostiky pro regresní modely v analýze přežití
946213 
MFF 
B-FYZ 
Knapek, Michal 

Studium nespojitého charakteru plastické deformace pomocí metody akustické emise
1402213 
1. LF 
Přistoupilová, Anna 

Vývoj a validace metody pro cílené resekvenování genů podmiňujících dědičné metabolické poruchy
572213 
PřF 
B-BIO 
Knotek, Adam 

Alopatrická speciace v polyploidních komplexech. Případová studie českého endemita Galium sudeticum (svízel sudetský).
664413 
PřF 
B-GEO 
Košek, Filip 

Identifikace sulfátů in situ pomocí miniaturních Ramanovských spektrometrů: testování sedimentárních analogů pro potenciální exobiologické aplikace
62213 
MFF 
B-FYZ 
Zíková, Naděžda 

Studium vlivu mlžných kapek na velikostní rozdělení atmosférického aerosolu
584213 
PřF 
B-CH 
Dršata, Tomáš 

Modelování alosterických efektů v DNA
1362413 
MFF 
A-INF 
Šik, Martin 

Strojové učení pro efektivní syntézu obrazu
1106313 
MFF 
A-INF 
Karlík, Ondřej 

Posuzování výkonu algoritmů globálního osvětlení
224313 
FSV 
A-FGM 
Pavlíčková, Tereza 

Jak si mediální publika domýšlejí autora: Hermeneutický pohled na představu mediálních publik o autorovi jakožto nástroj mediálních publik v procesu interpretace
396213 
1. LF 
B-BIO 
Šmít, Daniel 

Formování svazků a třídění axonů v důsledku typově specifických adhezivních interakcí
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|