velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Přijaté nové projekty 2013

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 341
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
512313 
PřF 
B-BIO 
Janovský, Zdeněk 

Interakce rostliny s herbivory a kompetitory v prostoru
320313 
MFF 
B-FYZ 
Aulická, Marie 

Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru
580413 
PřF 
B-BIO 
Dolejšová, Klára 

Regulace reprodukce u vyšších termitů (Termitidae)
1462213 
3. LF 
Miletín, Jakub 

Klinická anatomie tepen palce a prvního meziprstního prostoru ve vztahu k rekonstrukčním výkonům na ruce
1176213 
FaF 
B-CH 
Brůža, Zbyněk 

Stereoselektivní "one-pot" syntéza 5-alkyliden-α,ß-nenasycených laktonů a laktamů pomocí Pd katalyzátorů a jejich další využití jako meziproduktů v organické syntéze
982213 
FSV 
A-EK 
Lupusor, Adrian 

Politické výzvy k nezávislosti centrálních bank
1046213 
PedF 
A-PP 
Lauermann, Marek 

Hlavní rysy konceptu komunitní školy v vzdělávacím systému ČR
632513 
2. LF 
Heřmanová, Ivana 

Vliv L-asparaginázy na metabolické a signální dráhy leukemických buněk
796713 
PřF 
B-CH 
Vrbata, David 

Příprava nových amfifilních kopolymerů na bázi laktidů a substituovaných kaprolaktonů
796913 
PřF 
B-BIO 
Rubíková, Zuzana 

Role Ca2+ při reorganizaci mikrotubulů během aktivace žírných buněk
1400213 
KTF 
A-TFP 
Halabicová, Věra 

Lidské embryo v perspektivě technik reprodukční medicíny. Od kdy člověk začíná být osobou?
438213 
LF HK 
Protopopová, Dita 

Měření endoteliální dysfunkce v rámci stanovení kardiometabolického rizika u pacientů se schizofrenií
762513 
PřF 
B-BIO 
Fryaufová, Petra 

Adaptace a optimalizace dual-luciferázového repoterového systému pro studium vlivu kvasinkového eIF3 komplexu na rozpoznání STOP kodónu
54313 
3. LF 
Jeřábek, Pavel 

Nové možnosti tlumení opioidních abstinenčních příznaků pomocí antagonistů ghrelinového a orexinového receptoru
1122313 
FSV 
A-SP 
Průchová Hrůzová, Andrea 

Formy mediace kolektivní paměti a jejich vliv na interpretaci české národní identity v dějepisných učebnicích komunistického a postkomunistického režimu
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|