velikost textu

Učitelství pro střední školy

Studijní program

Kód studijního programu M7504
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 5 let
Titul magistr
Jazyk výuky Čeština, Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství pro střední školy
AngličtinaTeacher Training for Secondary Schools
LatinaArtes paedagogicae scholis mediis applicatae

Rady

Garant studijního programu Učitelství pro střední školy (M; M7504; 5 roků; PedF; cs; P,K)Rada garantů Učitelství pro střední školy (M; M7504; 5 roků; PedF; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován na dostudování vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
7503T070 Učitelství pro 2. stupeň základní školy - chemie 5 let prezenční dvouoborový
7503T076 Učitelství pro 2. stupeň základní školy - tělesná výchova 5 let prezenční dvouoborový
7504T213 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk 5 let prezenční dvouoborový
7504T214 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie 5 let prezenční dvouoborový
7504T215 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk 5 let prezenční dvouoborový
7504T216 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis 5 let prezenční dvouoborový
7504T217 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk 5 let prezenční dvouoborový
7504T218 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj 5 let prezenční dvouoborový
7504T219 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova 5 let prezenční dvouoborový
7504T221 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika 5 let prezenční dvouoborový
7503T124 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základní školy 5 let prezenční dvouoborový
7504T222 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk 5 let prezenční dvouoborový
7504T223 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika 5 let prezenční dvouoborový
7504T224 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchova 5 let prezenční dvouoborový
7504T225 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk 5 let prezenční dvouoborový
7504T226 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství 5 let prezenční dvouoborový
7504T227 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova 5 let prezenční dvouoborový
7504T228 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova 5 let prezenční dvouoborový
7504T190 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd 5 let prezenční dvouoborový
7504T163 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy 5 let prezenční jednooborový