velikost textu

Applied Geology

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1202
Kód studijního oboru 1201V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAplikovaná geologie
AngličtinaApplied Geology
LatinaGeologia usui applicata

Rady

Garant studijního programu Applied Geology (D; 1201V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Applied Geology (D; 1201V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského programu aplikované geologie byl vyškolen v oblasti inženýrské geologie s důrazem na teoretickou a experimentální mechaniku zemin a skalních hornin, a na matematické modelování v geotechnice, v oblasti hydrogeologie zaměřené na využívání a ochranu podzemních vod, v oblasti užité geofyziky s důrazem na matematické modely fyzikálních polí, v oblasti ložiskové geologie zaměřené na genezi ložisek nerostných surovin, jejich vyhledávání, průzkum a oceňování, případně též sanaci opuštěných těžeb, a v oblasti geologie a geochemie životního prostředí.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Applied Geology Ph.D. program has acquired deep knowledge in the field of engineering geology focused on theoretical and experimental soil and rock mechanics as well as geotechnical mathematical modelling, in the field of hydrogeology focused on the use and protection of ground water resources, in the field of applied geophysics with special interest on mathematical models of physical fields, in the field of economic geology focused on the genesis of raw mineral material deposits including prospecting, exploration and evaluation as well as the problems of the reclamation of abandoned mines, and in the field of environmental geology and geochemistry.