velikost textu

Fyzikální chemie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1404
Kód studijního oboru 1404V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzikální chemie
AngličtinaPhysical Chemistry
LatinaChemia physice tractata

Rady

Garant studijního programu Fyzikální chemie (D; 1404V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Fyzikální chemie (D; 1404V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Ústav anorganické chemie akreditován Detail
Ústav chemických procesů akreditován Detail
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského akreditován Detail
Ústav makromolekulární chemie akreditován Detail
Ústav organické chemie a biochemie akreditován Detail
Univerzita Umeå neakreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Fyzikální chemie má vedle základních znalostí všech chemických oborů, značně pokročilé znalosti z oblasti fyzikální a počítačové chemie a obvykle též interdisciplinární znalosti směřující do oblasti fyziky či biologie dle zaměření Ph.D. projektu. Umí prezentovat výsledky své práce na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech. Obvykle má zkušenosti s praktickou a seminární výukou BSc a Mgr studentů, přípravou grantových přihlášek. Absolvent je kvalifikován pro tvůrčí práci v laboratořích a provozech zabývajících se vývojem, testováním a aplikacemi nových i tradičních chemických a fyzikálních metod a postupů a nových materiálů v libovolné oblasti praxe.

Charakteristika

Profil absolventa

A Ph.D. graduate in Physical Chemistry has basic knowledge covering all fields of chemistry, plus advanced knowledge of physical chemistry, computational chemistry, or both, as well as usually having good interdisciplinary knowledge oriented toward the fields of biology, physics, or nanoscience, according to his/her thesis. The graduate is able to present his/her results at international conferences and in peer-reviewed journals. Experience in teaching undergraduate students, the formulation of grant proposals. The graduate is highly qualified for creative work at any academic, research or technological laboratory dealing with the development, testing and application of new and traditional chemical and physical methods as well as with new materials