text size

Biomedical Informatics

Study programme without branches

Study programme code P1804
Study branch code 1802V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechBiomedicínská informatika
EnglishBiomedical Informatics
LatinStudia informatica biomedica

Boards

of Biomedical Informatics (D; 1802V000; 1802V000; 4 years; 1.LF,2.LF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Biomedical Informatics (D; 1802V000; 1802V000; 4 years; 1.LF,2.LF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Second Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Computer Science accredited Detail
Institute of Information Theory and Automation accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent může zpracovávat samostatně a na odpovídající úrovni témata z biomedicínské informatiky. Může uplatnit získané vzdělání jako vědecko-výzkumný a řídící pracovník v oblasti biomedicíny a zdravotnictví: při navrhování a evaluaci zdravotnických informačních systémů, v oblasti telemedicíny, systémů pro podporu rozhodování, vyhledávání znalostí v biomedicínských databázích, při analýze biomedicínských dat a znalostí statistickými metodami i metodami umělé inteligence. Může se uplatnit ve všech oblastech biomedicínského výzkumu a při vytváření informační a znalostní společnosti ve zdravotnictví. Své místo může najít u firem zabývajících se vývojem a prodejem zdravotnických systémů, výrobou a distribucí zdravotnické techniky a softwarem.

Study profile

Learning outcomes

A graduate can process independently and at the appropriate level topics from the field of biomedical informatics. He/she is able to apply acquired knowledge as a researcher and a manager in the field of biomedicine and healthcare, e.g. in design and evaluation of healthcare information systems, in the field of telemedicine, decision support systems, knowledge discovery in biomedical databases and in analyses of biomedical data and knowledge by means of statistical methods and methods of artificial intelligence. He/she can be employed in all areas of biomedical research and also in creating an information and knowledge society in healthcare. His/her place can be found in companies dealing with the development and distribution of healthcare systems, production and distribution of medical equipments and software.