velikost textu

Biochemie a patobiochemie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1412
Kód studijního oboru 1406V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaBiochemie a patobiochemie
AngličtinaBiochemistry and Pathobiochemistry
LatinaBiochemia atque biochemia pathologica

Rady

Garant studijního programu Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován na dostudování nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
2. lékařská fakulta akreditován na dostudování nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
3. lékařská fakulta akreditován na dostudování nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
Lékařská fakulta v Plzni akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyziologický ústav akreditován na dostudování Detail
Ústav molekulární genetiky akreditován na dostudování Detail
Ústav organické chemie a biochemie akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský (Ph.D.) studijní program Biochemie a patobiochemie se zabývá molekulárně biologickou charakterizací biomakromolekul a jejich stavebních jednotek ve zdraví i nemoci, objasňováním jejich vzájemné látkové přeměny, úlohou v regulaci fyziologických pochodů a jejich poruchami. Důležitou oblastí je též výzkum biologických membrán, podbuněčných součástí (organel), energetických přeměn, mezibuněčné hmoty a úlohy tzv. druhých poslů v buněčných regulacích. Obor se soustřeďuje též na úlohu volných radikálů ve vztahu ke kancerogenezi a atherogenezi. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii a genetice i k řadě základních a klinických oborů biomedicíny, zejména ke klinické biochemii. Standardní doba studia je čtyři (4) roky.

Charakteristika

Profil absolventa

Doctoral (Ph.D.) study programme Biochemistry and pathobiochemistry deals with molecular-biological characterization of biomacromolecules and their building blocks in health and disease, elucidation of their mutual metabolism, role in the regulation of physiological processes and their disorders. An important area is also investigation of biological membranes, subcellular compartments (organelles), energy turnover, extracellular matrix and the role of second messengers in cell regulations. The programme is also concerned with the role of free radicals in relation to cancerogenesis and atherogenesis. It is closely linked to molecular biology and genetics and to many basic and clinical branches of biomedicine, esp. to clinical biochemistry. The standard length of study is four (4) years.