Souborový manažerSouborový manažer(verze: 74)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitel Ústav
Katedra občanského práva (22-KOP)
   JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 22-KOP
   prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 22-KOP
   doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 22-KOP
   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 22-KOP
   doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 22-KOP
   JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Anežka Janoušková 22-KOP
   JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 22-KOP
   Mgr. Vladimír Lajsek 22-KOP
   Mgr. Vít Lederer, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Jana Líznerová, Ph.D. 22-KOP
   doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 22-KOP
   Mgr. Ivana Mrázová 22-KOP
   JUDr. Tomáš Pohl 22-KOP
   Mgr. Zuzana Pospíšilová 22-KOP
   doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 22-KOP
   doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. 22-KOP
   doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 22-KOP
   Mgr. Bc. Tomáš Střeleček, LL.M. 22-KOP
   JUDr. Mgr. Martin Šolc 22-KOP
   JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 22-KOP
   prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 22-KOP
   JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 22-KOP
   prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 22-KOP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK