Souborový manažerSouborový manažer(verze: 75)
 
  
Učitel Ústav
Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací (00-OKVA)
   Kamila Klabalová 00-OKVA
   RNDr. Jan Placht 00-OKVA
   Mgr. Vojtěch Tomášek 00-OKVA
Odbor pro studium a záležitosti studentů (00-OSZS)
   Mgr. Simona Ćwierzová 00-OSZS
   Mgr. Vít Engelthaler 00-OSZS
   Mgr. Helena Houšková 00-OSZS
   JUDr. Eva Kášová, Ph.D. 00-OSZS
   Mgr. Barbora Marusičová 00-OSZS
   Monika Nigrinová 00-OSZS
   Bc. Tomáš Odcházel 00-OSZS
   Mgr. Kristýna Odcházelová 00-OSZS
   Mgr. Jitka Rychnová 00-OSZS
   Eva Semerádová 00-OSZS
   Bc. Edita Sobotková Šilerová 00-OSZS
   Mgr. Alena Vlasáková, DiS. 00-OSZS
Rektorát University Karlovy (00-RUK)
   Mgr. Jiří Chvátal 00-RUK
   Ing. Helena Stuchlíková 00-RUK
   JUDr. Eva Šarapatková 00-RUK
Ústav výpočetní techniky (00-UVT)
   Bc. Magdalena Foffová 00-UVT
   Mgr. Jiří Kolář 00-UVT
   Ing. Miroslav Rydval 00-UVT
   Martin Skála 00-UVT
    StudAdmin 00-UVT
nezařazení_neaktivní (11-00000)
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 11-00000
   PhDr. Marcela Babická 11-00000
   doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. 11-00000
   Mgr. Jaroslava Beranová 11-00000
   Mgr. Monika Bohuslavová 11-00000
   Mgr. Ing. Klára Burišková 11-00000
   Mgr. Monika Čajko Eibicht 11-00000
   Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D. 11-00000
   PaedDr. Jana Doležalová 11-00000
   prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. 11-00000
   PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D. 11-00000
   Mgr. Iva Eislerová 11-00000
   Bc. Jitka Fialová, DiS. 11-00000
   MUDr. Martin Forgáč 11-00000
   PhDr. Eva Hrenáková 11-00000
   Mgr. Bc. Šárka Klokočková 11-00000
   doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 11-00000
   Mgr. Ing. Petra Králová 11-00000
   Beatrix Kuchtiaková 11-00000
   MUDr. Sergiu Leahomschi 11-00000
   MUDr. Oldřich Louthan 11-00000
   Zita Maláková 11-00000
   Mgr. Eva Marková, Ph.D. 11-00000
   Mgr. Štěpánka Melčáková 11-00000
   Mgr. Vlastimil Mrákava 11-00000
   PhDr. Pavla Pavlíková 11-00000
   Mgr. Vendula Pírková 11-00000
   PhDr. Jana Podaná 11-00000
   doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. 11-00000
   Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. 11-00000
   Mgr. Lucie Procházková 11-00000
   Mgr. Hana Remešová, Ph.D. 11-00000
   Mgr. Bc. Markéta Sálusová 11-00000
   Mgr. Monika Sojková 11-00000
   Mgr. Alice Strnadová, MBA 11-00000
   Mgr. Dana Svobodová 11-00000
   MUDr. Jaroslav Sýba 11-00000
   RNDr. Lenka Šemberová 11-00000
   doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. 11-00000
   Mgr. Ivana Trávníčková 11-00000
   MUDr. Petr Uher, Ph.D. 11-00000
   Karolína Vaicová 11-00000
   Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. 11-00000
   MUDr. Ing. Tomáš Větrovský, Ph.D. 11-00000
   Mgr. Petra Vrábelová 11-00000
   Mgr. Kateřina Zámečníková 11-00000
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK (11-00011)
   prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 11-00011
   PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 11-00011
   prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 11-00011
   doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 11-00011
   Mgr. Renata Konopková, Ph.D. 11-00011
   PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 11-00011
   doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. 11-00011
2. lékařská fakulta UK (11-00012)
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 11-00012
   doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 11-00012
   prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. 11-00012
   prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 11-00012
   prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 11-00012
   doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. 11-00012
   doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D. 11-00012
   prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 11-00012
   doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. 11-00012
   prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. 11-00012
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 11-00012
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 11-00012
   prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 11-00012
   RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. 11-00012
   doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 11-00012
   Mgr. Hana Marková, Ph.D. 11-00012
   MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 11-00012
   doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 11-00012
   doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 11-00012
   prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. 11-00012
   prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. 11-00012
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 11-00012
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 11-00012
   prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 11-00012
Přírodovědecká fakulta UK (11-00014)
   prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 11-00014
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 11-00014
   Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Radovan Fišer, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 11-00014
   Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 11-00014
   prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. 11-00014
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 11-00014
   RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Marie Kočová, CSc. 11-00014
   Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 11-00014
   doc. RNDr. Jiří Král, CSc. 11-00014
   doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Irena Lichá, CSc. 11-00014
   doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 11-00014
   prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 11-00014
   RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. František Půta, CSc. 11-00014
   prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 11-00014
   doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 11-00014
   prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc. 11-00014
   Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 11-00014
Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
   doc. MUDr. Peter Baláž, M.Sc., Ph.D. 11-00020
   RNDr. Monika Cahová, CSc., Ph.D. 11-00020
   prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. 11-00020
   doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. 11-00020
   Ing. Milan Hájek, DrSc. 11-00020
   prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 11-00020
   MUDr. Libor Janoušek, Ph.D. 11-00020
   MUDr. Tomáš Kotulák, Ph.D. 11-00020
   RNDr. Jan Kovář, CSc. 11-00020
   doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D. 11-00020
   MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. 11-00020
   doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. 11-00020
   prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 11-00020
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 11-00020
   prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 11-00020
   MUDr. Hynek Říha, Ph.D. 11-00020
   prof. MUDr. František Saudek, DrSc. 11-00020
   doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. 11-00020
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 11-00020
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 11-00020
   prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. 11-00020
Fakultní nemocnice Motol (11-00021)
   doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. 11-00021
   doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. 11-00021
   prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. 11-00021
Ústřední vojenská nemocnice (11-00022)
   prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 11-00022
Lékařská fakulta v Plzni (11-00035)
   doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D. 11-00035
   prof. MUDr. Radim Černý, CSc. 11-00035
   prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 11-00035
   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. 11-00035
   prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 11-00035
   doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. 11-00035
   doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. 11-00035
   prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 11-00035
   MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 11-00035
   doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. 11-00035
   prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. 11-00035
   MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. 11-00035
   prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. 11-00035
3. lékařská fakulta UK (11-00037)
   MUDr. Bohumil Bakalář 11-00037
   doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. 11-00037
   prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 11-00037
   MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. 11-00037
   doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 11-00037
   prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. 11-00037
   doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 11-00037
   prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 11-00037
   prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 11-00037
   MUDr. Jiří Keller, Ph.D. 11-00037
   MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D. 11-00037
   PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. 11-00037
   prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 11-00037
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 11-00037
   RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. 11-00037
   prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. 11-00037
   PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 11-00037
   MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 11-00037
   doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 11-00037
   prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. 11-00037
   MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 11-00037
   doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D. 11-00037
   prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. 11-00037
   Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 11-00037
   doc. Ing. Jana Vránová, CSc. 11-00037
   doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. 11-00037
   doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 11-00037
   PhDr. Marie Zvoníčková 11-00037
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (11-00038)
   prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 11-00038
   prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 11-00038
   doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. 11-00038
   doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 11-00038
   prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. 11-00038
   prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 11-00038
   prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 11-00038
Akademie věd ČR (11-00048)
   RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Martin Bilej, DrSc. 11-00048
   prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 11-00048
   Mgr. Petr Cígler, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Petr Dráber, DrSc. 11-00048
   prof. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc. 11-00048
   Ing. Jiří Hašek, CSc. 11-00048
   Mgr. Martin Horn, CSc. 11-00048
   prof. doc. Pavel Hozák, DrSc. 11-00048
   doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., MBA 11-00048
   Mgr. Jan Jakubík, Ph.D. 11-00048
   doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Petr Ježek, DrSc. 11-00048
   RNDr. Jiří Jiráček, CSc. 11-00048
   RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. 11-00048
   prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 11-00048
   doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. 11-00048
   RNDr. Karel Koberna, CSc. 11-00048
   prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 11-00048
   MUDr. Jan Kopecký, DrSc. 11-00048
   Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc. 11-00048
   RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D. 11-00048
   Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. 11-00048
   MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. 11-00048
   Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Lenka Maletínská, CSc. 11-00048
   RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. 11-00048
   doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. 11-00048
   prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 11-00048
   prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 11-00048
   MUDr. Jiří Paleček, CSc. 11-00048
   doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Petra Procházková, Ph.D. 11-00048
   prof. doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc. 11-00048
   Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D. 11-00048
   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc. 11-00048
   prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. 11-00048
   doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc. 11-00048
   RNDr. Pavel Šácha, Ph.D. 11-00048
   prof. Ing. Peter Šebo, CSc. 11-00048
   doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. 11-00048
   Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Marek Vrbacký, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Hana Zemková, CSc. 11-00048
Fakultní nemocnice Plzeň (11-00082)
   MUDr. Karel Balihar, Ph.D. 11-00082
   prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA 11-00082
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 11-00082
   prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 11-00082
   prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 11-00082
externí pracoviště (11-00099)
   Meritxell Alberich Jorda, M.Sc., Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 11-00099
   doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 11-00099
   Ing. Milan Blaha, Ph.D. 11-00099
   prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 11-00099
   MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. 11-00099
   Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. 11-00099
   prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 11-00099
   prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. 11-00099
   RNDr. MUDr. Mgr. Monika Červinková, Ph.D. 11-00099
   prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. 11-00099
   prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 11-00099
   prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. 11-00099
   PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 11-00099
   PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Michal Dubský, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. 11-00099
   RNDr. Anna Fialová, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 11-00099
   RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 11-00099
   MUDr. Jan Gojda, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Jiří Heráček, MBA, Ph.D. 11-00099
   Ing. Martin Hill, DrSc. 11-00099
   prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 11-00099
   prof. Dr. Ing. Radovan Hynek 11-00099
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 11-00099
   doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 11-00099
   RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. 11-00099
   Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. 11-00099
   Ing. Jan Kopecký, Ph.D. 11-00099
   prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 11-00099
   Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D. 11-00099
   prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Hana Kubíčková 11-00099
   MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM 11-00099
   doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. 11-00099
   Christian Lanctôt, Dr., Ph.D. 11-00099
   MUDr. Otto Lang, Ph.D. 11-00099
   doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 11-00099
   RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. 11-00099
   prof. doc. Dr. Ing. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D. 11-00099
   RNDr. Marek Malý, CSc. 11-00099
   doc. PhDr. Václav Marek, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 11-00099
   prof. doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Ivan Matia, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 11-00099
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 11-00099
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 11-00099
   MUDr. Petr Peichl, Ph.D. 11-00099
   Ing. Marta Anna Petrášová, CSc. 11-00099
   prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 11-00099
   RNDr. Petr Pompach, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. 11-00099
   PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D. 11-00099
   Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D. 11-00099
   doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková 11-00099
   doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková 11-00099
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 11-00099
   PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 11-00099
   doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. 11-00099
   prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc. 11-00099
   prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 11-00099
   RNDr. Jan Svoboda, Ph.D. 11-00099
   prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 11-00099
   Ing. Milan Šárek, CSc. 11-00099
   Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D. 11-00099
   prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Petr Šolc, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. 11-00099
   Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. 11-00099
   Mgr. Jaroslava Varella Valentova, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 11-00099
   Norbert Alphonse Léon Weiss, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Pavel Wohl, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. 11-00099
   prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 11-00099
Anatomický ústav 1. LF UK (11-00110)
   MUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Mgr. Jana Bednářová 11-00110
   MUDr. Tereza Blažková 11-00110
   MUDr. Květoslav Červený 11-00110
   Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D. 11-00110
   RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D. 11-00110
   prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 11-00110
   prof. MUDr. Zdeněk Halata 11-00110
   doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Ivo Klepáček, CSc. 11-00110
   MUDr. Jan Kučera, Ph.D. 11-00110
   Mgr. Alena Kvasilová 11-00110
   MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D. 11-00110
   Paul Mozdziak, Ph.D. 11-00110
   doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Veronika Němcová, CSc. 11-00110
   MUDr. Štěpán Novák 11-00110
   MUDr. Zdeňka Nováková 11-00110
   MUDr. Aleš-Jan Pavlíček 11-00110
   MUDr. Martina Pluchová 11-00110
   MUDr. Michaela Rybárová 11-00110
   MUDr. Lucie Salavcová 11-00110
   prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. 11-00110
   Mgr. Andrej Shbat, Ph.D. 11-00110
   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 11-00110
   MUDr. David Stehlík, Ph.D. 11-00110
   Mgr. Karolína Strnadová 11-00110
   Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D. 11-00110
   MUDr. MDDr. Michal Španko 11-00110
   MUDr. Veronika Štádlerová 11-00110
   MUDr. Michaela Tesařová 11-00110
   doc. MUDr. Petr Valášek, Ph.D. 11-00110
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK (11-00120)
   doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. 11-00120
   MUDr. Iveta Černá Kestřánková 11-00120
   doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 11-00120
   RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D. 11-00120
   doc. MUDr. Daniela Jarkovská, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Marie Jirkovská, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 11-00120
   RNDr. Lucie Lantová, Ph.D. 11-00120
   prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. 11-00120
   MVDr. Aneta Pierzynová 11-00120
   MUDr. Natalia Smorodinova 11-00120
   RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D. 11-00120
   MUDr. Jana Šrajerová 11-00120
   MUDr. Jaromír Šrámek 11-00120
   MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. 11-00120
   MUDr. Mgr. Filip Wagner 11-00120
   MUDr. Blanka Zajícová 11-00120
Ústav lékařské biochemie (11-00130)
   MUDr. Juraj Gáll 11-00130
BIOCEV, 1. LF UK (11-00131)
   RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. 11-00131
   MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 11-00131
   Ing. Milan Jakubek, Ph.D. 11-00131
   MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. 11-00131
   prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. 11-00131
   RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. 11-00131
   doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. 11-00131
   RNDr. Kristýna Pimková, Ph.D. 11-00131
   prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 11-00131
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK (11-00140)
   MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. 11-00140
   Ing. Marta Černá 11-00140
   Mgr. Edita Fejfarová 11-00140
   MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 11-00140
   RNDr. Jan Hojný, Ph.D. 11-00140
   RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Jan Král 11-00140
   doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc. 11-00140
   RNDr. Klára Lhotová, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Ivana Matrasová 11-00140
   prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 11-00140
   RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Lenka Stolařová 11-00140
   Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 11-00140
   prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 11-00140
   Mgr. Jan Ševčík, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Anežka Tichá, Ph.D. 11-00140
   RNDr. Jana Trylčová, Ph.D. 11-00140
   RNDr. Barbora Vorlová, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Petr Výmola 11-00140
   Mgr. Petra Zemánková, Ph.D. 11-00140
Fyziologický ústav 1. LF UK (11-00150)
   Mgr. Ivana Bartáková 11-00150
   MUDr. Martin Dobiaš 11-00150
   MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 11-00150
   MUDr. Petra Krupičková, Ph.D. 11-00150
   MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 11-00150
   doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 11-00150
   MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 11-00150
   MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 11-00150
   RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 11-00150
   doc. Ing. Vladimír Novák, CSc. 11-00150
   MUDr. Ladislav Ouda, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 11-00150
   MVDr. Michaela Popková, Ph.D. 11-00150
   doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 11-00150
   MUDr. Prokop Seif 11-00150
   MUDr. Michal Schreiber, CSc. 11-00150
   MUDr. Michal Vaňkát 11-00150
   MUDr. Eva Vařejková 11-00150
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
   doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. 11-00160
   RNDr. Klára Bobková, Ph.D. 11-00160
   doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Veronika Elišáková, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. 11-00160
   doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. 11-00160
   Mgr. Adéla Kábelová 11-00160
   Sami Kereïche, M.Sc., Ph.D. 11-00160
   MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. 11-00160
   doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 11-00160
   prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. 11-00160
   MUDr. Jaroslav Kotlas 11-00160
   Mgr. Michaela Krupková, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Hana Kučerová, Ph.D. 11-00160
   doc. MUDr. František Liška, Ph.D. 11-00160
   prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. 11-00160
   MUDr. Romana Mihalová 11-00160
   RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D. 11-00160
   doc. RNDr. Berta Otová, CSc. 11-00160
   MUDr. Aleš Panczak, CSc. 11-00160
   prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 11-00160
   MUDr. Otakar Raška, Ph.D. 11-00160
   Ing. Magdalena Skalníková, CSc. 11-00160
   prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 11-00160
   PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D. 11-00160
   MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. 11-00160
   MUDr. Miroslava Švábová, CSc. 11-00160
   RNDr. Markéta Urbanová, Ph.D. 11-00160
   Ing. Tomáš Vacík, Ph.D. 11-00160
   MUDr. Pavel Vodička, CSc. 11-00160
   Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 11-00160
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
   Ing. Jana Bartáková, DiS., Ph.D. 11-00170
   Mgr. Ing. Lukáš Dibdiak 11-00170
   Ing. Jaroslav Dušek, Ph.D. 11-00170
   Ing. Tomáš Funda 11-00170
   RNDr. Petr Heřman 11-00170
   Ing. Vít Janovský 11-00170
   doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. 11-00170
   MUDr. Petr Kajzar 11-00170
   Ing. Andrea Kestlerová 11-00170
   RNDr. Jan Klaschka, Ph.D. 11-00170
   Ing. Radim Kliment, Ph.D. 11-00170
   MUDr. Jaroslava Kymplová, MBA, Ph.D. 11-00170
   doc. Ing. František Lopot, CSc. 11-00170
   Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová 11-00170
   Ing. Vojtěch Navrátil 11-00170
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 11-00170
   Mgr. Antonín Procházka, Ph.D. 11-00170
   doc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D. 11-00170
   doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. 11-00170
   MUDr. Ing. Lubomír Štěpánek 11-00170
   RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D. 11-00170
   MUDr. Mgr. Adam Tesař 11-00170
   RNDr. Martin Veis, Ph.D. 11-00170
   prof. RNDr. František Vítek, DrSc. 11-00170
   Mgr. Zdeněk Zadražil, Ph.D. 11-00170
   RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. 11-00170
   Mgr. Jan Zeman, Ph.D. 11-00170
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (11-00180)
   RNDr. Mgr. Pavel Burda, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Bc. Lenka Daumová 11-00180
   MUDr. Nina Borisovna Dusílková 11-00180
   MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Marek Hajný 11-00180
   doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Jana Karolová 11-00180
   prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 11-00180
   MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Diana Maláriková 11-00180
   prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D. 11-00180
   prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. 11-00180
   MUDr. Bokang Calvin Maswabi, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. 11-00180
   prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 11-00180
   MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D. 11-00180
   Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Mgr. Pavol Privitzer 11-00180
   RNDr. Karina Savvulidi Vargová, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Kvido Smitka, Ph.D. 11-00180
   Mgr. Pavla Tonarová, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Petra Vočková 11-00180
   prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 11-00180
   doc. MUDr. Daniel Vyoral, CSc. 11-00180
   MUDr. Magdalena Zikmundová, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. 11-00180
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN (11-00190)
   MUDr. Olga Bartošová, Ph.D. 11-00190
   PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. 11-00190
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 11-00190
   MUDr. Juraj Fekete 11-00190
   MUDr. Norbert Gaier, CSc. 11-00190
   PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 11-00190
   Mgr. Jana Královičová 11-00190
   MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 11-00190
   Mgr. Matej Ľupták 11-00190
   Mgr. Danica Michaličková, Ph.D. 11-00190
   doc. MUDr. Drahomíra Mišeková 11-00190
   Mgr. Denisa Moškořová 11-00190
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 11-00190
   doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D. 11-00190
   PharmDr. Jaroslava Roušarová 11-00190
   MUDr. Pavel Ryšánek 11-00190
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 11-00190
   Ing. Svatopluk Světlík, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Robert Šachl 11-00190
   PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 11-00190
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT (11-00191)
   doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D. 11-00191
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
   RNDr. Milena Bušová, CSc. 11-00200
   MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 11-00200
   Petra Jandová 11-00200
   prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 11-00200
   MUDr. Eva Kudlová, CSc. 11-00200
   Martin Ouvín 11-00200
   MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D. 11-00200
   RNDr. Jiří Rameš 11-00200
   RNDr. Jiří Rameš 11-00200
   MUDr. Miriam Schejbalová, Ph.D. 11-00200
   Ing. Anna Schlenker, Ph.D. 11-00200
   MUDr. Alena Slámová, Ph.D. 11-00200
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 11-00200
   prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 11-00200
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
   Mgr. Zdeněk Braum 11-00210
   Mgr. Jan Fišer 11-00210
   PaedDr. Josef Marcoň 11-00210
   Mgr. Kamila Netíková 11-00210
   Mgr. Jaroslav Skoumal 11-00210
   Mgr. Michaela Šimková 11-00210
   Mgr. Leona Trejbalová 11-00210
   Mgr. Ondřej Trnka 11-00210
   Mgr. Oldřich Vlasák 11-00210
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK (11-00220)
   doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Bc. Petra Bentley 11-00220
   Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 11-00220
   Ing. Jana Bílková 11-00220
   PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. 11-00220
   PhDr. Stanislav Cita, CSc. 11-00220
   doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D. 11-00220
   Anna Fodor, M.A. 11-00220
   Mgr. Jana Francová 11-00220
   doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc. 11-00220
   Mgr. Jan Hřibal 11-00220
   Harold Kane Zachary Kendall, BA 11-00220
   Ing. Jana Klímová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Jiří Klouda, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Jiřina Kubištová 11-00220
   PhDr. Hana Kučerová 11-00220
   Mgr. Milada Langová 11-00220
   Mgr. Michaela Lašťovičková, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Renáta Martincová 11-00220
   PhDr. Hana Mášová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Michaela Monet 11-00220
   Mgr. Michaela Naňková 11-00220
   Mgr. Kateřina Nohlová 11-00220
   Mgr. Kamila Otáhalová 11-00220
   Mgr. Martina Petříková 11-00220
   Mgr. Štěpán Popel 11-00220
   PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. 11-00220
   prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. 11-00220
   Mgr. Dita Sálová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Yvetta Skochová 11-00220
   prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. 11-00220
   PhDr. Dana Svobodová 11-00220
   Mgr. Ingrid Šidáková 11-00220
   Mgr. Helena Šubrtová 11-00220
   PhDr. Blažena Weberová 11-00220
   Mgr. Jakub Žytek, M.Phil. 11-00220
Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK (11-00240)
   MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková 11-00240
   Mgr. Alice Derflová 11-00240
   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. 11-00240
   MUDr. David Holub, Ph.D. 11-00240
   MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. 11-00240
   MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. 11-00240
   doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D. 11-00240
   MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. 11-00240
   MUDr. Hana Prašková-Pavlová 11-00240
   PhDr. Vivienne Soyková, Ph.D. 11-00240
   Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D. 11-00240
   doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 11-00240
   prof. PhDr. Jan Vymětal 11-00240
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
   Karolína Bánová 11-00250
   Mgr. Jana Bauerová 11-00250
   Bc. Lucie Brázdová 11-00250
   PhDr. Jiřina Hauznerová 11-00250
   Mgr. Jana Heczková, Ph.D. 11-00250
   PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Kateřina Chvojková 11-00250
   Mgr. Kateřina Jankovcová 11-00250
   Mgr. Lenka Jeřábková 11-00250
   Mgr. Pavla Kordulová 11-00250
   Mgr. Miluše Kulhavá 11-00250
   Mgr. Veronika Kulířová 11-00250
   PhDr. Simona Lipovská, MBA 11-00250
   PhDr. Mgr. Jana Marsová 11-00250
   PhDr. Alena Mellanová, CSc. 11-00250
   Mgr. Ľubica Mikel 11-00250
   Mgr. Jan Morávek, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Libuše Pešlová 11-00250
   Bc. Šárka Picková 11-00250
   Mgr. Romana Pucholtová 11-00250
   Mgr. Julie Sedešova 11-00250
   Mgr. Daniela Srpová 11-00250
   Bc. Petra Vilímová 11-00250
   Bc. Soňa Wulczyňská 11-00250
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK (11-00260)
   MUDr. Laura Hrehová, MBA 11-00260
   MUDr. Norbert Král 11-00260
   MUDr. Cyril Mucha 11-00260
   doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 11-00260
   MUDr. Martin Seifert 11-00260
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK (11-00280)
   PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 11-00280
   PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 11-00280
   PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 11-00280
   MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. 11-00280
   MUDr. František Schneiberg 11-00280
   JUDr. Šárka Špeciánová 11-00280
   Mgr. Elena Tulupova, Ph.D. 11-00280
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK (11-00291)
   Mgr. Viktor Sýkora 11-00291
Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK (11-00292)
   Mgr. Vít Herynek, Ph.D. 11-00292
   MUDr. Filip Jonáš 11-00292
Ústav patologie 1. LF UK a VFN (11-00310)
   MUDr. Jarmila Bártová 11-00310
   MUDr. Michaela Bártů, Ph.D. 11-00310
   MUDr. Quang Hiep Bui 11-00310
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 11-00310
   MUDr. Kateřina Ďuránová 11-00310
   prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. 11-00310
   MUDr. Jan Galko 11-00310
   MUDr. Mária Gregová 11-00310
   MUDr. Jana Hofmanová 11-00310
   MUDr. Helena Hůlková, Ph.D. 11-00310
   MUDr. Marek Kollár 11-00310
   MUDr. Taťjana Maňáková 11-00310
   doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 11-00310
   prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 11-00310
   MUDr. Zdeněk Rohan, Ph.D. 11-00310
   MUDr. Jana Rosmusová 11-00310
   MUDr. Helena Skálová, Ph.D. 11-00310
   MUDr. Zuzana Stejskalová 11-00310
   RNDr. Ivana Stružinská, Ph.D. 11-00310
   MUDr. Jan Stříteský, CSc. 11-00310
   MUDr. Adam Šafanda 11-00310
   MUDr. Rosina Vejdová 11-00310
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN (11-00330)
   RNDr. Marek Moša, Ph.D. 11-00330
   MUDr. Václav Ptáčník 11-00330
   prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. 11-00330
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN (11-00351)
   MUDr. Václava Adámková 11-00351
   Mgr. Zdeňka Bačkovská Hanusová 11-00351
   RNDr. Jan Bobek, Ph.D. 11-00351
   MUDr. Dana Čechová 11-00351
   RNDr. MUDr. Viktor Černý, Ph.D. 11-00351
   MUDr. Helena Hintnausová 11-00351
   doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 11-00351
   doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 11-00351
   Mgr. Marta Chanová, Ph.D. 11-00351
   Eva Jačková 11-00351
   doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 11-00351
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 11-00351
   Mgr. Marie Kostelanská, Ph.D. 11-00351
   MVDr. Lenka Lecová, Ph.D. 11-00351
   Bc. Ivana Markovičová 11-00351
   Mgr. Jana Matějů 11-00351
   MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Tibor Moško, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Jan Novák 11-00351
   Mgr. Michaela Nováková 11-00351
   Mgr. Olga Novotná 11-00351
   MUDr. Emil Pavlík, CSc. 11-00351
   MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 11-00351
   Ing. Miroslav Petříček, CSc. 11-00351
   Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. 11-00351
   MUDr. Helena Posová, CSc. 11-00351
   RNDr. Běla Potužníková 11-00351
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 11-00351
   MUDr. Gabriela Smělá 11-00351
   Mgr. Jakub Soukup 11-00351
   RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D. 11-00351
   prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. 11-00351
   Markéta Špinglová 11-00351
   RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. 11-00351
   MUDr. Jan Závora 11-00351
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN (11-00360)
   doc. Ing. Marie Balíková, CSc. 11-00360
   MUDr. Matěj Bílek 11-00360
   doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala 11-00360
   RNDr. Tomáš Hložek, Ph.D. 11-00360
   Ing. Věra Marešová, CSc. 11-00360
   doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 11-00360
   Mgr. Monika Židková, Ph.D. 11-00360
Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN (11-00380)
   MUDr. Radka Petráková Doležalová, Ph.D. 11-00380
   doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 11-00380
   doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 11-00380
Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN v Praze (11-00400)
   prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. 11-00400
Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK (11-00401)
   Bc. Martin Vácha 11-00401
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
   Mgr. Richard Buchal 11-00410
   MUDr. Jiřina Crkovská 11-00410
   RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D. 11-00410
   MUDr. Lenka Fialová, CSc. 11-00410
   Jitka Haehnelová 11-00410
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 11-00410
   Mgr. Petra Hrubá, Ph.D. 11-00410
   prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 11-00410
   prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 11-00410
   MUDr. Jan Krtil 11-00410
   doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. 11-00410
   doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D. 11-00410
   MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 11-00410
   RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. 11-00410
   prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 11-00410
   prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 11-00410
   Mgr. Libuše Nosková 11-00410
   MUDr. Adriana Rybnikářová 11-00410
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 11-00410
   Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 11-00410
   MUDr. Ivan Šebesta, CSc. 11-00410
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 11-00410
   RNDr. Bohuslava Trnková 11-00410
   MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 11-00410
   Ing. Kateřina Veselá, Ph.D. 11-00410
   Ing. Lucie Vojtová, Ph.D. 11-00410
   doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 11-00410
   Ing. Kateřina Žížalová 11-00410
Pediatrická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00430)
   MUDr. David Bauer 11-00430
   doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 11-00430
Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00431)
   MUDr. Karel Kostlivý 11-00431
   MUDr. Miroslav Levý, Ph.D. 11-00431
   MUDr. Ladislav Sojka 11-00431
   MUDr. Robin Strnad 11-00431
   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 11-00431
   MUDr. Karel Veškrňa 11-00431
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (11-00433)
   prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 11-00433
   prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. 11-00433
   MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc. 11-00433
Chirurgická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (11-00434)
   MUDr. Petr Bartoška 11-00434
   doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. 11-00434
   doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D. 11-00434
Ústav radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (11-00435)
   MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. 11-00435
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (11-00436)
   doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. 11-00436
   doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. 11-00436
   MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA 11-00436
Gynekologická-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (11-00437)
   prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. 11-00437
   MUDr. Karel Hurt, DrSc. 11-00437
   MUDr. Oldřich Šottner 11-00437
   prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 11-00437
Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00450)
   MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D. 11-00450
   doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. 11-00450
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00451)
   doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 11-00451
   MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. 11-00451
   MUDr. Igor Richter, Ph.D. 11-00451
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
   Iva Buršová 11-00510
   MUDr. Daniela Dušková, Ph.D. 11-00510
   MUDr. Jan Haber, CSc. 11-00510
   Monika Hochmannová 11-00510
   doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. 11-00510
   MUDr. Eva Konířová 11-00510
   prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 11-00510
   Mgr. Ilona Marková 11-00510
   Věra Matlochová 11-00510
   MUDr. Jan Molinský, Ph.D. 11-00510
   MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 11-00510
   MUDr. Jan Straub 11-00510
   Bc. Kateřina Škardová 11-00510
   MUDr. Martin Špaček, Ph.D. 11-00510
   prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. 11-00510
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN (11-00511)
   doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. 11-00511
   MUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D. 11-00511
   doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D. 11-00511
   doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D. 11-00511
   prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. 11-00511
   MUDr. František Švára 11-00511
   MUDr. Jan Vachek 11-00511
   PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D. 11-00511
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (11-00520)
   MUDr. David Ambrož 11-00520
   prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 11-00520
   prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. 11-00520
   MUDr. Samuel Heller, Ph.D. 11-00520
   MUDr. Zuzana Hlubocká, Ph.D. 11-00520
   prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. 11-00520
   doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. 11-00520
   MUDr. Mgr. Sylvie Kuchynková 11-00520
   doc. MUDr. Jean-Claude Mukonkole Lubanda, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. 11-00520
   prof. MUDr. Petr Neužil, CSc. 11-00520
   MUDr. Jana Podzimková 11-00520
   MUDr. Hana Skalická, Ph.D. 11-00520
   MUDr. Michal Širanec 11-00520
   doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. 11-00520
   MUDr. Martin Válek, Ph.D. 11-00520
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 11-00520
   doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 11-00520
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
   Mgr. Patricie Arlethová 11-00530
   PhDr. Natálie Cibulková 11-00530
   prof. MUDr. Richard Češka, CSc. 11-00530
   doc. Ing. Marek Doležal, Dr. 11-00530
   prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 11-00530
   MUDr. Michaela Dušková, Ph.D. 11-00530
   Bc. Iva Dvořáková 11-00530
   MUDr. Mgr. Barbora Englcová 11-00530
   MUDr. Milan Flekač, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Aneta Hásková 11-00530
   doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 11-00530
   doc. MUDr. Robert Holaj, MBA, CSc. 11-00530
   MUDr. Eva Horová, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Vojtěch Illinger 11-00530
   doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Lukáš Junek 11-00530
   PhDr. Kateřina Jurková, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Miroslava Karbanová, DiS. 11-00530
   Mgr. Bc. Martina Karbanová 11-00530
   Mgr. Judita Konečná 11-00530
   MUDr. Jan Krátký, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Eva Krauzová, Ph.D. 11-00530
   prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA 11-00530
   MUDr. Jan Krupička, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Bc. Markéta Kubinová 11-00530
   prof. MUDr. Jan Malík, CSc. 11-00530
   doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Bc. et Bc. Vendula Navrátilová 11-00530
   MUDr. Petra Nesvadbová 11-00530
   MUDr. Zdeněk Novotný 11-00530
   Ing. Hana Pejšová, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Barbora Pešková 11-00530
   doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Pavel Plaček 11-00530
   prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 11-00530
   MUDr. Ivan Raška, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Aneta Sadílková 11-00530
   PhDr. Tamara Starnovská 11-00530
   MUDr. Petr Sucharda, CSc. 11-00530
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 11-00530
   Mgr. Dagmar Svěráková 11-00530
   MUDr. Jaroslav Svoboda 11-00530
   Ing. Ľudovít Szekereš 11-00530
   MUDr. Jan Škrha, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D. 11-00530
   Bc. Lenka Valešová 11-00530
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Lenka Vysoká 11-00530
   prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. 11-00530
   prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc. 11-00530
   doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. 11-00530
   doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. 11-00530
IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN (11-00540)
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 11-00540
   prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 11-00540
   MUDr. Šimon Dostál 11-00540
   MUDr. Karel Dvořák, Ph.D. 11-00540
   MUDr. Štěpánka Fojtíková 11-00540
   MUDr. Anna Hovorková 11-00540
   MUDr. Pavel Hrabák 11-00540
   doc. MUDr. Laura Krekulová, Ph.D. 11-00540
   prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. 11-00540
   MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D. 11-00540
   MUDr. Eva Meisnerová 11-00540
   doc. MUDr. František Novák, Ph.D. 11-00540
   MUDr. Karolína Podolská 11-00540
   MUDr. Marek Šatný 11-00540
   MUDr. Stanislav Ševela 11-00540
   MUDr. Václav Šmíd, Ph.D. 11-00540
   MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 11-00540
   MUDr. Miroslav Urbánek 11-00540
   MUDr. Tomáš Vařeka 11-00540
   MUDr. Alena Večeřová 11-00540
   doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc. 11-00540
   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 11-00540
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00560)
   MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 11-00560
   MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. 11-00560
   prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 11-00560
   prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 11-00560
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN (11-00570)
   prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. 11-00570
   MUDr. Zuzana Šestáková 11-00570
   MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. 11-00570
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00580)
   MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D. 11-00580
   doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc. 11-00580
   MUDr. Zuzana Plzáková, Ph.D. 11-00580
   prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 11-00580
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00590)
   MUDr. Pavla Mádlová 11-00590
   prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 11-00590
   Mgr. Ing. Tereza Vágnerová 11-00590
Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze (11-00591)
   MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. 11-00591
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
   doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Petr Dušek, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Anna Fečíková, Ph.D. 11-00600
   Mgr. Ota Gál, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Petra Havránková, Ph.D. 11-00600
   doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. 11-00600
   prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. 11-00600
   doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 11-00600
   doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D. 11-00600
   Mgr. Romana Konvalinková 11-00600
   prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 11-00600
   MUDr. Jana Mašková, Ph.D. 11-00600
   Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Kamila Poláková, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Petra Reková 11-00600
   doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. 11-00600
   prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 11-00600
   MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Irena Ryšánková, MBA 11-00600
   MUDr. Tereza Serranová, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Silvia Skalská, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Matěj Slovák 11-00600
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 11-00600
   MUDr. Veronika Tichá, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Michaela Týblová, Ph.D. 11-00600
   doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D. 11-00600
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
   MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D. 11-00610
   doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 11-00610
   doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Jozef Buday, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Martin Černý, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Pavlína Čuprová 11-00610
   prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. 11-00610
   MUDr. Tomáš Glaser 11-00610
   PhDr. et PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D. 11-00610
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 11-00610
   doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Alena Lambertová, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Alexander Nawka, Ph.D. 11-00610
   PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. 11-00610
   prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. 11-00610
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 11-00610
   prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 11-00610
   prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 11-00610
   Irena Ředinová 11-00610
   MUDr. Petra Uhlíková 11-00610
   doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 11-00610
   prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 11-00610
   Simone Weissenberger, M.A., Ph.D. 11-00610
   doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. 11-00610
   doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 11-00610
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
   PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Ing. Vendula Běláčková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Jiří Brenza 11-00611
   Mgr. Lada Broklová 11-00611
   PhDr. Lenka Čablová 11-00611
   prof. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, M.Sc., Dr. 11-00611
   PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Barbora Drbohlavová 11-00611
   Mgr. Helena Fialová 11-00611
   Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 11-00611
   doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Lucie Gutkaisová 11-00611
   PhDr. Martin Hajný, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Pavla Chomynová 11-00611
   Mgr. Barbara Janíková 11-00611
   PhDr. Jan Jaroš 11-00611
   doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 11-00611
   MUDr. Vladimír Kmoch 11-00611
   Mgr. Aleš Kuda 11-00611
   Mgr. Bc. Martina Kudrnová 11-00611
   Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Jiří Libra 11-00611
   Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D. 11-00611
   MUDr. Miroslava Mašlániová 11-00611
   Mgr. Petr Matoušek 11-00611
   MUDr. Jakub Minařík 11-00611
   prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Kateřina Mladá 11-00611
   doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Monika Nevoralová 11-00611
   Mgr. PharmDr. Zbyněk Oktábec, Ph.D., Ph.D. 11-00611
   MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Jitka Počarovská 11-00611
   MUDr. Petr Popov 11-00611
   Mgr. Barbora Povýšilová 11-00611
   PhDr. Ilona Preslová 11-00611
   JUDr. František Púry, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Ivana Radimecká 11-00611
   PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D. 11-00611
   Mgr. Lenka Reichelová 11-00611
   PhDr. Bc. Karel Dobroslav Riegel, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Jiří Richter 11-00611
   Mgr. Jiří Richter 11-00611
   PaedDr. Martina Richterová-Těmínová 11-00611
   doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc. 11-00611
   Mgr. Gabriela Rolová 11-00611
   Mgr. Tereza Roznerová 11-00611
   PhDr. Oswald Schorm 11-00611
   Mgr. Ondřej Sklenář 11-00611
   Mgr. Magdaléna Skřivánková 11-00611
   Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 11-00611
   JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. 11-00611
   MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. 11-00611
   doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. 11-00611
   Mgr. Jana Švecová 11-00611
   Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová 11-00611
   MUDr. Michal Vacek 11-00611
   Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Monika Vaňková, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Anna Volfová 11-00611
   PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D. 11-00611
   Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. 11-00611
   MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. 11-00611
   Barbora Zouharová, DiS. 11-00611
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN (11-00620)
   MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. 11-00620
   doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA 11-00620
   prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 11-00620
   doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc. 11-00620
   doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. 11-00620
   MUDr. Petra Steyerová 11-00620
   prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. 11-00620
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00630)
   doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. 11-00630
   doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 11-00630
   MUDr. Martin Matějů, Ph.D. 11-00630
   prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 11-00630
   prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 11-00630
   MUDr. Irena Závadová 11-00630
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
   MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D. 11-00640
   Marie Balšánková 11-00640
   MUDr. Marie Břízová, Ph.D. 11-00640
   Bc. Alžběta Čábelková, DiS. 11-00640
   Ing. Bc. Zuzana Drábová 11-00640
   Dr. rer. nat. habil. Dipl.-Ing. Petr Fiala 11-00640
   Mgr. Zuzana Frydrychová 11-00640
   PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 11-00640
   MUDr. Bc. Tereza Gueye, Ph.D. 11-00640
   Mgr. Jindřiška Hálková 11-00640
   Mgr. Martina Havlová 11-00640
   Ing. Karolína Jakovcová 11-00640
   Mgr. Jana Jelínková 11-00640
   Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. 11-00640
   Ing. Eva Kejhová 11-00640
   Bc. Doubravka Koubková 11-00640
   Mgr. Jakub Kozel 11-00640
   Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. 11-00640
   Mgr. Anna Kuželková 11-00640
   MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. 11-00640
   Mgr. Hana Michalcová 11-00640
   Mgr. Klaudia Michalčinová 11-00640
   Mgr. Renáta Muchová 11-00640
   Bc. Olga Nováková, M.Sc. 11-00640
   Mgr. Petra Nováková 11-00640
   Mgr. Klára Novotná, Ph.D. 11-00640
   Ing. Bc. Marie Novotná 11-00640
   Mgr. Pavlína Oborná 11-00640
   Mgr. Alice Oktábcová 11-00640
   Ing. Kristýna Plevová 11-00640
   Mgr. Bc. Jana Pluhaříková-Pomajzlová 11-00640
   Mgr. Martin Prokeš 11-00640
   Mgr. Bc. Anna Rejtarová 11-00640
   Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 11-00640
   Mgr. Kateřina Rybářová 11-00640
   MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D. 11-00640
   Ing. Bc. Adéla Slámová 11-00640
   Mgr. Eva Straková, Ph.D. 11-00640
   doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. 11-00640
   Bc. Tereza Svobodová 11-00640
   Mgr. Bc. Jitka Sýkorová 11-00640
   Ing. Bc. Milan Šebek 11-00640
   MUDr. Natálie Šebková 11-00640
   prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. 11-00640
   Mgr. Silvie Táborská 11-00640
   Bc. Monika Tichá 11-00640
   Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová 11-00640
   Mgr. Marianna Vavříková 11-00640
   Mgr. Markéta Vojnarová 11-00640
   Mgr. Zuzana Zemánková 11-00640
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav (11-00641)
   Ing. Jiří Baloun, Ph.D. 11-00641
   MUDr. Hana Ciferská, Ph.D. 11-00641
   MUDr. Mária Filková, Ph.D. 11-00641
   MUDr. Šárka Forejtová 11-00641
   Mgr. Peter Novota, Ph.D. 11-00641
   MUDr. Marta Olejárová, CSc. 11-00641
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 11-00641
   doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. 11-00641
   prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. 11-00641
   doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. 11-00641
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00650)
   RNDr. Asfaw Befekadu, CSc. 11-00650
   RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D. 11-00650
   Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Veronika Dvořáková 11-00650
   MUDr. Nabil El-Lababidi 11-00650
   MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 11-00650
   RNDr. Hana Hansíková, CSc. 11-00650
   doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. 11-00650
   MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D. 11-00650
   doc. RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Pavel Kabíček, CSc. 11-00650
   prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 11-00650
   RNDr. Jana Ledvinová, CSc. 11-00650
   doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. 11-00650
   doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. 11-00650
   prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. 11-00650
   MUDr. Jakub Sikora, Ph.D. 11-00650
   doc. Mgr. Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. 11-00650
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00660)
   MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA 11-00660
   MUDr. Filip Burget, Ph.D. 11-00660
   MUDr. Petr Dytrych 11-00660
   MUDr. Vladimír Frýba 11-00660
   MUDr. Robert Hvižď 11-00660
   MUDr. Kristian Chrz 11-00660
   MUDr. Jiří Klofanda 11-00660
   MUDr. Pavel Koželský 11-00660
   prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 11-00660
   doc. MUDr. David Michalský, Ph.D. 11-00660
   MUDr. Aleš Paclík 11-00660
   MUDr. Jindřich Šuk 11-00660
   MUDr. Jakub Tesař 11-00660
   MUDr. Jan Ulrych, Ph.D. 11-00660
   prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. 11-00660
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol (11-00680)
   prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Barbora East, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Jaromír Kabát 11-00680
   MUDr. Petr Libánský, Ph.D. 11-00680
   prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Vendula Martínková, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Jan Pastor 11-00680
   MUDr. Jiří Pozniak 11-00680
   prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. 11-00680
   doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Martin Šnajdauf 11-00680
   MUDr. Jiří Vachtenheim 11-00680
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00690)
   doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. 11-00690
   MUDr. Jaroslav Hlubocký, Ph.D. 11-00690
   MUDr. Radka Lainková 11-00690
   prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 11-00690
   Mgr. František Mlejnský, Ph.D. 11-00690
   prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. 11-00690
   MUDr. Matúš Nižnanský 11-00690
   MUDr. Myroslav Salmay 11-00690
   MUDr. Ivo Skalský, Ph.D. 11-00690
   MUDr. Rudolf Špunda, Ph.D. 11-00690
   doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 11-00690
Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN (11-00700)
   doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA 11-00700
   MUDr. Miloš Dobiáš 11-00700
   doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. 11-00700
   prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. 11-00700
   MUDr. Adam Novotný 11-00700
   MUDr. Robert Pleskot 11-00700
   MUDr. Michal Pořízka, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 11-00700
   MUDr. Marek Svítek 11-00700
   MUDr. Josef Závada, CSc. 11-00700
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol (11-00701)
   MUDr. Michal Barna 11-00701
   MUDr. Jan Kryl 11-00701
   MUDr. Petr Nesnídal 11-00701
   MUDr. Tomáš Vyskočil 11-00701
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol (11-00710)
   MUDr. Vladislav Barták, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Jan Dobiáš 11-00710
   doc. MUDr. Petr Fulín, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Jan Hofta 11-00710
   prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 11-00710
   Magdalena Kadlecová 11-00710
   MUDr. Tomáš Krůta 11-00710
   prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 11-00710
   doc. MUDr. Jan Pech, CSc. 11-00710
   doc. MUDr. Věra Pinskerová, Ph.D. 11-00710
   prof. MUDr. David Pokorný, CSc. 11-00710
   prof. MUDr. Pavel Vavřík, MBA, CSc. 11-00710
   MUDr. David Veigl, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Martin Vlček, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Tomáš Zatrapa 11-00710
Urologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00720)
   MUDr. Vojtěch Fiala 11-00720
   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 11-00720
   MUDr. Tomáš Hradec 11-00720
   MUDr. Zuzana Jirásková 11-00720
   doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. 11-00720
   MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. 11-00720
   prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 11-00720
   prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. 11-00720
   MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. 11-00720
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (11-00730)
   prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 11-00730
   doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. 11-00730
   doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. 11-00730
   MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. 11-00730
   MUDr. Martin Kuchař 11-00730
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 11-00730
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00740)
   doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. 11-00740
Oční klinika 1. LF UK a VFN (11-00750)
   MUDr. Michaela Brichová 11-00750
   MUDr. Pavel Diblík, MBA 11-00750
   prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA 11-00750
   MUDr. Aneta Klímová, Ph.D. 11-00750
   MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D. 11-00750
   MUDr. Pavel Kuthan 11-00750
   doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. 11-00750
   MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D. 11-00750
   prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. 11-00750
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00770)
   MUDr. Petr Barták 11-00770
   RNDr. Pavel Bradna, CSc. 11-00770
   MUDr. Eitan Brizman, BDS 11-00770
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 11-00770
   Mgr. Magdalena Česneková 11-00770
   MDDr. Bc. Milan Drahoš 11-00770
   MUDr. Michal Dudek, Ph.D. 11-00770
   prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. 11-00770
   prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Tomáš Hanzelka, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Lucie Himmlová, CSc. 11-00770
   MUDr. Zdeněk Hrubý 11-00770
   doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. 11-00770
   MDDr. Jiří Jandl 11-00770
   MUDr. Jana Kaiferová, Ph.D. 11-00770
   MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Ladislav Korábek, MBA, CSc. 11-00770
   MUDr. Josef Kučera, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Erika Lenčová, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Markéta Libánská 11-00770
   Igor Linetskiy, D.M. 11-00770
   MDDr. Bára Malíková 11-00770
   MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Lia Navarová 11-00770
   MUDr. Milena Nedvědová 11-00770
   MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Daniel Ott 11-00770
   doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. 11-00770
   RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D. 11-00770
   prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 11-00770
   MUDr. Hana Staňková 11-00770
   Radka Süssová 11-00770
   MUDr. Vladimír Ščigel, MBA, Ph.D. 11-00770
   MUDr. et MUDr. Michal Šipoš 11-00770
   doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 11-00770
   MUDr. MDDr. Jaroslav Valach, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Jana Vašáková, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Vasilis Vlachopulos 11-00770
   MUDr. et MUDr. Marek Vlk, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Lucie Vondráčková 11-00770
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
   Mgr. Vlastimila Břízová 11-00790
   prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 11-00790
   PhDr. Jana Endlicherová 11-00790
   doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D. 11-00790
   prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. 11-00790
   MUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D. 11-00790
   MUDr. Petr Hubka, Ph.D. 11-00790
   Mgr. Gabriela Jurigová, DiS. 11-00790
   Bc. Michaela Kolářová 11-00790
   MUDr. Peter Koliba 11-00790
   MUDr. Michal Koucký, Ph.D. 11-00790
   PhDr. Ing. Petr Krohe 11-00790
   prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 11-00790
   prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 11-00790
   MUDr. Adam Neumann 11-00790
   prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 11-00790
   Hana Rittsteinová 11-00790
   Mgr. Andrea Sýkorová 11-00790
   PhDr. Hana Syrová 11-00790
   MUDr. Patrik Šimják, Ph.D. 11-00790
   PhDr. Daniela Šimonová 11-00790
   Bc. Eva Türnhöferová 11-00790
   prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 11-00790
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (11-00850)
   MUDr. Lukáš Fleischhans 11-00850
   MUDr. David Jilich 11-00850
   doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. 11-00850
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN (11-00860)
   doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 11-00860
   doc. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 11-00860
   doc. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Filip Kramář, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Martin Májovský, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Václav Masopust, MBA, LL.M., Ph.D. 11-00860
   prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. 11-00860
   doc. MUDr. Ondřej Petr, Ph.D. 11-00860
   doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas 11-00860
   doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D. 11-00860
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN (11-00861)
   doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 11-00861
   MUDr. Bohuš Bunganič 11-00861
   MUDr. Tomáš Grega 11-00861
   MUDr. Martin Hajšl, Ph.D. 11-00861
   MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. 11-00861
   MUDr. Libor Kameník, Ph.D. 11-00861
   Daniela Kamínová 11-00861
   MUDr. Kateřina Košťálová 11-00861
   MUDr. Kristýna Kubíčková, Ph.D. 11-00861
   doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. 11-00861
   prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 11-00861
   MUDr. Michal Voška, Ph.D. 11-00861
   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 11-00861
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN (11-00862)
   Bc. Veronika Hájková, DiS. 11-00862
   MUDr. Iveta Němcová, Ph.D. 11-00862
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 11-00862
   MUDr. Petr Výborný, CSc. 11-00862
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN (11-00863)
   prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. 11-00863
   MUDr. Antonín Chochola 11-00863
   MUDr. Zdeněk Jícha 11-00863
   doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D. 11-00863
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN (11-00864)
   MUDr. Tomáš Henlín, Ph.D. 11-00864
   MUDr. Eva Lásziková 11-00864
   MUDr. Aleš Rára 11-00864
   MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. 11-00864
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN (11-00866)
   MUDr. Simona Arientová, Ph.D. 11-00866
   doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. 11-00866
   prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. 11-00866
   MUDr. Marek Štefan 11-00866
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00870)
   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. 11-00870
   prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 11-00870
   MUDr. Alice Tašková, MBA 11-00870
Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN (11-00890)
   PhDr. Linda Egemová 11-00890
   PhDr. David Horváth, MBA, Ph.D. 11-00890
   Mgr. Klára Kovaříková 11-00890
   Mgr. Tereza Simandlová 11-00890
   PhDr. Hana Skálová 11-00890
   Mgr. Jitka Stejskalová 11-00890
Děkanát (11-00900)
   Zuzana Džupinková 11-00900
   RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. 11-00900
   Ing. Markéta Sochorová 11-00900
Centrum výpočetní techniky (11-00902)
   Ing. Hana Mezuliáníková 11-00902
   Roman Patočka 11-00902
Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem (11-00922)
   doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. 11-00922
   Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. 11-00922
   Associate Professor MUDr. PhDr. PaedDr. Leoš Středa, Ph.D., MBA 11-00922
Ústav anatomie 3. LF UK (12-ANAT)
   MUDr. Nikolaos Argyriou 12-ANAT
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 12-ANAT
   MUDr. Ivo Klepáček, CSc. 12-ANAT
   Anastasiya Lahutsina, MD 12-ANAT
   MUDr. Anne Le Roy 12-ANAT
   MUDr. Petr Macháč 12-ANAT
   MUDr. Alexandra Morozova 12-ANAT
   Mgr. Veronika Moslerová, Ph.D. 12-ANAT
   MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D. 12-ANAT
   RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D. 12-ANAT
   RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D. 12-ANAT
   MUDr. Zdeněk Wurst 12-ANAT
   doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 12-ANAT
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV (12-ARO)
   MUDr. Bohumil Bakalář 12-ARO
   doc. MUDr. František Duška, Ph.D. 12-ARO
   MUDr. Michal Fric 12-ARO
   Mgr. Martina Jurigová 12-ARO
   Mgr. Zdeněk Juřena 12-ARO
   MUDr. Martin Kolář, Ph.D. 12-ARO
   doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. 12-ARO
   prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 12-ARO
   MUDr. Jaroslav Pažout 12-ARO
   Mgr. Šárka Pešlová, DiS. 12-ARO
   MUDr. Michael Stern, MBA 12-ARO
   Mgr. Štěpánka Suchopárová 12-ARO
   MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. 12-ARO
   MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. 12-ARO
   MUDr. Bc. Katarína Veselá, DiS. 12-ARO
Akademie věd ČR (12-AV)
   RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 12-AV
   RNDr. Martin Bilej, DrSc. 12-AV
   RNDr. Petr Dráber, DrSc. 12-AV
   RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 12-AV
   prof. doc. Pavel Hozák, DrSc. 12-AV
   MUDr. Jiří Paleček, CSc. 12-AV
   doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. 12-AV
   prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc. 12-AV
Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK (12-BIOC)
   Mgr. Petr Daniel 12-BIOC
   RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D. 12-BIOC
   MUDr. Josef Fontana 12-BIOC
   prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 12-BIOC
   Mgr. Vladimíra Kvasnicová 12-BIOC
   Mgr. Peter Novota, Ph.D. 12-BIOC
   Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D. 12-BIOC
Centrum pro zdravotnické právo (12-CZP)
   Mgr. et Mgr. Anna Nevečeřalová 12-CZP
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-DERM)
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 12-DERM
   MUDr. Jan Hugo 12-DERM
Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
   doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 12-EPID
   RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. 12-EPID
   MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. 12-EPID
   RNDr. Alena Fialová, Ph.D. 12-EPID
   RNDr. Marek Malý, CSc. 12-EPID
   RNDr. Marek Petráš, Ph.D. 12-EPID
   doc. RNDr. Bohumír Procházka, CSc. 12-EPID
Ústav farmakologie 3. LF UK (12-FARM)
   prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. 12-FARM
   PharmDr. Marek Lapka 12-FARM
   doc. MUDr. Karel Němeček, CSc. 12-FARM
   MUDr. Petr Potměšil, Ph.D. 12-FARM
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 12-FARM
   MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 12-FARM
   doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. 12-FARM
Ústav lékařské genetiky 3. LF UK (12-GEN)
   prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. 12-GEN
   RNDr. Zdeňka Polívková 12-GEN
   MUDr. Pavel Vodička, CSc. 12-GEN
   RNDr. Hana Zoubková, Ph.D. 12-GEN
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV (12-GYN)
   prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 12-GYN
   MUDr. Barbora Kubešová 12-GYN
Ústav histologie a embryologie 3. LF UK (12-HIST)
   MUDr. Ondřej Balík 12-HIST
   Helena Bláhová 12-HIST
   MUDr. Alžběta Blanková 12-HIST
   MUDr. Milada Halašková 12-HIST
   MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D. 12-HIST
   Mgr. Karolína Liška 12-HIST
   MUDr. Eva Maňáková, Ph.D. 12-HIST
   RNDr. Radek Pelc, D.Phil. 12-HIST
   Renáta Pesrová 12-HIST
   MUDr. Martin Špaček, Ph.D. 12-HIST
   Ivana Tinková 12-HIST
Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
   doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 12-HYG
   Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. 12-HYG
   RNDr. Martin Jaček, Ph.D. 12-HYG
   Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. 12-HYG
   Mgr. Alexandra Košťálová 12-HYG
   MUDr. František Kožíšek, CSc. 12-HYG
   Mgr. Veronika Mazurová 12-HYG
   RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D. 12-HYG
   doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 12-HYG
   Bc. Vladimíra Šmejkalová 12-HYG
   prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. 12-HYG
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR)
   doc. MUDr. Peter Baláž, M.Sc., Ph.D. 12-CHIR
   doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. 12-CHIR
   prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 12-CHIR
   doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. 12-CHIR
   doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. 12-CHIR
   doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. 12-CHIR
   MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D. 12-CHIR
   doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D. 12-CHIR
Hematologická klinika 3. LF a FNKV (12-IHK)
   prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 12-IHK
Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF (12-IMUN)
   doc. MUDr. Janka Franeková, Ph.D. 12-IMUN
   prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 12-IMUN
   doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. 12-IMUN
   doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 12-IMUN
   MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 12-IMUN
   Mgr. Daniela Plánská 12-IMUN
   Mgr. Kamila Riegerová 12-IMUN
   RNDr. Silvie Vaingátová 12-IMUN
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB (12-INF)
   prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 12-INF
   doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. 12-INF
Interní klinika 3. LF UK a FTN (12-INTTN)
   MUDr. Jiří Vejmelka 12-INTTN
Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
   doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 12-JINE
   Mgr. Martin Balaštík, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 12-JINE
   doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 12-JINE
   PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Pavel Bradna, CSc. 12-JINE
   doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Richard Češka, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. 12-JINE
   prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Michaela Dušková, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 12-JINE
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Lenka Fialová, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 12-JINE
   Ing. Milan Hájek, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. 12-JINE
   doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 12-JINE
   Ing. Jiří Hašek, CSc. 12-JINE
   MUDr. Lucie Himmlová, CSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 12-JINE
   Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. 12-JINE
   PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 12-JINE
   MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 12-JINE
   doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., MBA 12-JINE
   prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 12-JINE
   RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. 12-JINE
   PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. 12-JINE
   doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 12-JINE
   doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 12-JINE
   doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. 12-JINE
   RNDr. Marie Kočová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 12-JINE
   prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jiří Král, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 12-JINE
   MUDr. Josef Kučera, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. František Liška, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Milan Macek, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Malík, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 12-JINE
   prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. 12-JINE
   MUDr. Václav Masopust, MBA, LL.M., Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 12-JINE
   MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. David Michalský, Ph.D. 12-JINE
   Mgr. Vlastimil Mrákava 12-JINE
   MUDr. Cyril Mucha 12-JINE
   prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 12-JINE
   prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Iveta Němcová, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Šárka Němečková, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. František Novák, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 12-JINE
   prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Petr Peichl, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Helena Posová, CSc. 12-JINE
   RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Jiří Pozniak 12-JINE
   prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 12-JINE
   doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 12-JINE
   prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. František Půta, CSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 12-JINE
   doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. 12-JINE
   MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. 12-JINE
   prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 12-JINE
   prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 12-JINE
   doc. Mgr. Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Ivana Stružinská, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc. 12-JINE
   MUDr. Petr Sucharda, CSc. 12-JINE
   RNDr. Jan Svoboda, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. 12-JINE
   Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Petr Výborný, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 12-JINE
   Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 12-JINE
   Norbert Alphonse Léon Weiss, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 12-JINE
Kabinet praktického lékařství 3. LF UK (12-KBPL)
   Ing. Pavla Haflantová 12-KBPL
   MUDr. Martin Seifert 12-KBPL
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
   MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. 12-KDD
   MUDr. Jan Vosáhlo 12-KDD
   doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 12-KDD
Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK (12-KVZ)
   MUDr. Jan David, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. Pavel Hroboň 12-KVZ
   MUDr. David Marx, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. Martin Světnička 12-KVZ
   JUDr. Lucie Široká 12-KVZ
   doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 12-KVZ
   JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. František Vlček, Ph.D. 12-KVZ
Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ (12-MIK)
   doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. 12-MIK
   Bc. Markéta Čechová 12-MIK
   MUDr. Marta Fridrichová 12-MIK
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 12-MIK
   RNDr. Lenka Richterová, Ph.D. 12-MIK
   MUDr. Ilona Zemanová 12-MIK
   doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. 12-MIK
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-NEUR)
   MUDr. Jiří Keller, Ph.D. 12-NEUR
   doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. 12-NEUR
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV (12-NUKM)
   MUDr. Otto Lang, Ph.D. 12-NUKM
   Ing. Tomáš Steinberger 12-NUKM
Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu (12-OAVV)
   Mgr. Jaromír Chlapec 12-OAVV
Oftalmologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-OFTK)
   MUDr. Jara Hornová, CSc. 12-OFTK
   doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D. 12-OFTK
Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ONKO)
   MUDr. Marián Liberko 12-ONKO
   doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 12-ONKO
Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV (12-ORL)
   doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 12-ORL
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
   prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. 12-ORTO
   prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. 12-ORTO
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 12-ORTO
   prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. 12-ORTO
Ústav patologie 3. LF UK a FNKV (12-PATO)
   MUDr. Jan Hrudka, Ph.D. 12-PATO
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika psychiatrie (12-PCHI)
   doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 12-PCHI
   MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 12-PCHI
   PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 12-PCHI
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 12-PCHI
   prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 12-PCHI
   MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D. 12-PCHI
   PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. 12-PCHI
   prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 12-PCHI
   MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. 12-PCHI
   MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. 12-PCHI
   MUDr. Filip Tylš, Ph.D. 12-PCHI
   Mgr. Přemysl Vlček, Ph.D. 12-PCHI
   Yulia Zaytseva, M.A., Dr. 12-PCHI
   Yulia Zaytseva, M.A., Dr. 12-PCHI
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - oddělení psychologie (12-PCHO)
   Mgr. Katarína Durecová 12-PCHO
   Martin Hunčovský, M.Sc. 12-PCHO
   PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D. 12-PCHO
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV (12-PLAS)
   MUDr. Jakub Kníže 12-PLAS
   MUDr. Ing. Martin Ouzký 12-PLAS
   prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 12-PLAS
Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB (12-PNEU)
   MUDr. Ladislav Lacina 12-PNEU
   doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. 12-PNEU
   MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. 12-PNEU
Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-PRAC)
   doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. 12-PRAC
   MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA 12-PRAC
Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV (12-RADK)
   MUDr. Michal Holešta 12-RADK
   prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. 12-RADK
   MUDr. Lívia Večeřová, Ph.D. 12-RADK
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
   Mgr. Eva Baranová 12-REHA
   prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 12-REHA
   Mgr. Pavla Honců 12-REHA
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 12-REHA
   Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. 12-REHA
   Mgr. Jakub Kozel 12-REHA
   Mgr. Magdaléna Marková 12-REHA
   PhDr. Karel Mende, Ph.D. 12-REHA
   PhDr. Eva Mrkosová, CSc. 12-REHA
   doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 12-REHA
   Bc. Karolína Pospíšilová 12-REHA
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 12-REHA
   Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. 12-REHA
   PhDr. Hana Vránová, Ph.D. 12-REHA
   prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 12-REHA
   PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. 12-REHA
   Mgr. Pavlína Zvelebilová 12-REHA
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
   MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D. 12-STOM
   MUDr. Pavel Hájek 12-STOM
   MDDr. Jiří Jandl 12-STOM
   PhDr. Martina Krynská, Ph.D. 12-STOM
   Mgr. Petra Křížová, DiS. 12-STOM
   MDDr. Mgr. Aleš Leger 12-STOM
   MUDr. Markéta Libánská 12-STOM
   MUDr. Tomáš Slivka 12-STOM
   Ing. Jindra Ševčíková 12-STOM
   MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 12-STOM
Děkanát - studijní oddělení (12-STUD)
   MUDr. Petr Michenka 12-STUD
Státní zdravotní ústav (12-SZU)
   doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. 12-SZU
   RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. 12-SZU
Ústav jazyků 3. LF UK (12-UCJA)
   Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 12-UCJA
   Mgr. Iveta Čermáková 12-UCJA
   doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 12-UCJA
   PhDr. Petr Honč, Ph.D. 12-UCJA
   Bc. Václav Koutný 12-UCJA
   MUDr. Eva Lahodová 12-UCJA
   doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. 12-UCJA
   Thomas Ownsby Secrest, M.Sc. 12-UCJA
   Mgr. Eva Šilhánová 12-UCJA
   Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D. 12-UCJA
   Mgr. Zdeněk Zárybnický 12-UCJA
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK (12-UET)
   MUDr. Lukáš Malý 12-UET
   MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. 12-UET
   Mgr. Miloš Mauer 12-UET
   MUDr. Tereza Pinkasová 12-UET
   Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 12-UET
   PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 12-UET
   Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 12-UET
Ústav fyziologie 3. LF UK (12-UFYN)
   doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 12-UFYN
   PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 12-UFYN
   prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 12-UFYN
   doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. 12-UFYN
   doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. 12-UFYN
Ústav patofyziologie 3. LF UK (12-UFYP)
   MUDr. Klára Bernášková, CSc. 12-UFYP
   MUDr. Eva Krauzová, Ph.D. 12-UFYP
   MUDr. Iveta Matějovská, CSc. 12-UFYP
   MUDr. Miloš Matouš 12-UFYP
   MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D. 12-UFYP
   RNDr. Jan Pala, Ph.D. 12-UFYP
   doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 12-UFYP
   MUDr. Otakar Raška, Ph.D. 12-UFYP
   Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D. 12-UFYP
   RNDr. Veronika Šrámková, Ph.D. 12-UFYP
   MUDr. Zuzana Vimmerová-Lattová, Ph.D. 12-UFYP
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK (12-ULBI)
   RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. 12-ULBI
   prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA 12-ULBI
   doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D. 12-ULBI
   doc. Ing. Jana Vránová, CSc. 12-ULBI
Ústav lékařské mikrobiologie (12-ULMI)
   MUDr. Václava Adámková 12-ULMI
Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
   Mgr. Tereza Bakusová 12-UOS
   Mgr. Sandra Dvořáková 12-UOS
   Mgr. Bc. Lenka Gutová, MBA 12-UOS
   MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Jana Holubová 12-UOS
   PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 12-UOS
   doc. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Lucie Kramešová 12-UOS
   Mgr. Eva Neprašová 12-UOS
   Mgr. Jana Nováková, MBA 12-UOS
   Mgr. Lýdie Obrusníková 12-UOS
   doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D. 12-UOS
   PhDr. Pavla Pavlíková 12-UOS
   Mgr. Monika Rusová 12-UOS
   prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. 12-UOS
   prof. MUDr. František Saudek, DrSc. 12-UOS
   Mgr. Lubomíra Slámová 12-UOS
   PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Renata Vytejčková 12-UOS
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 12-UOS
   PhDr. Marie Zvoníčková 12-UOS
Ústav pro péči o matku a dítě (12-UPMD)
   prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 12-UPMD
   prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 12-UPMD
   MUDr. Radovan Turyna, Ph.D. 12-UPMD
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-URO)
   doc. MUDr. Jiří Heráček, MBA, Ph.D. 12-URO
   MUDr. Petr Klézl, Ph.D. 12-URO
   MUDr. Jindřich Šonský 12-URO
Urologická klinika 3. LF UK a FTN (12-UROTN)
   prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. 12-UROTN
Ústav soudního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-USOL)
   MUDr. Jiří Hladík 12-USOL
   MUDr. Jan Krupička 12-USOL
Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
   PaedDr. Ivan Čechovský 12-UTVY
   Mgr. Jan Gajdošík, Ph.D. 12-UTVY
   Mgr. Alena Hilbert, M.A. 12-UTVY
   Mgr. Petr Horn 12-UTVY
   Mgr. Michael Janek 12-UTVY
   Bc. Adam Kašpar 12-UTVY
   PhDr. Markéta Kašparová Parkanová 12-UTVY
   Mgr. Petr Klein 12-UTVY
   Mgr. Andrea Kovaříková 12-UTVY
   PaedDr. Hana Milerová 12-UTVY
Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN (12-VNORL)
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 12-VNORL
Výpočetní středisko (12-VS)
   Ondřej Kubánek 12-VS
Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
   Mgr. Jana Bodláková 12-2INK
   MUDr. Marie Čecháková 12-2INK
   prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. 12-2INK
   MUDr. Jan Gojda, Ph.D. 12-2INK
   prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D. 12-2INK
   prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA 12-2INK
   MUDr. Pavla Libicherová 12-2INK
   doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. 12-2INK
   prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 12-2INK
   MUDr. Richard Sotorník 12-2INK
   MUDr. Jan Švanda 12-2INK
   doc. MUDr. Pavel Těšínský 12-2INK
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 12-2INK
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 12-2INK
   MUDr. Miroslav Urbánek 12-2INK
   MUDr. Elena Wildová, Ph.D. 12-2INK
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK)
   doc. MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D. 12-3INK
   prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 12-3INK
   doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D. 12-3INK
   MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. 12-3INK
   prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 12-3INK
Ústav farmakologie (13-311)
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 13-311
   doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. 13-311
   MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 13-311
Ústav patologické fyziologie (13-312)
   prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. 13-312
   doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. 13-312
   doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. 13-312
Ústav anatomie (13-320)
   MUDr. Azzat Al-Redouan 13-320
   doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. 13-320
   MUDr. Radovan Hudák 13-320
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 13-320
   prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. 13-320
   doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. 13-320
   MUDr. Zdeňka Nováková 13-320
   MUDr. Jan Pastor 13-320
   MUDr. Martin Salaj, Ph.D. 13-320
Ústav patologie a molekulární medicíny (13-321)
   MUDr. Jan Balko 13-321
   RNDr. Lenka Krsková, Ph.D. 13-321
   RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D. 13-321
   prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 13-321
Ústav lékařské mikrobiologie (13-323)
   prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 13-323
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 13-323
   MUDr. Jana Matějková 13-323
   RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. 13-323
Interní klinika (13-341)
   prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 13-341
   prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. 13-341
   RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. 13-341
Ústav ošetřovatelství (13-342)
   PhDr. Andrea Bratová, MPH, Ph.D. 13-342
   PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D. 13-342
   PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. 13-342
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 13-342
   Mgr. Bc. Šárka Klokočková 13-342
   Mgr. Jana Křivková 13-342
   PhDr. Ivana Mádlová, MBA, Ph.D. 13-342
   PhDr. Hana Nikodemová 13-342
   PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. 13-342
   PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 13-342
   PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D. 13-342
   Mgr. Kateřina Zámečníková 13-342
Klinika kardiovaskulární chirurgie (13-343)
   MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. 13-343
Kardiologická klinika (13-344)
   Irini Tasiula 13-344
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 13-344
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 13-344
Dětské kardiocentrum (13-345)
   prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. 13-345
Pediatrická klinika (13-350)
   doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 13-350
   MUDr. Jan David, Ph.D. 13-350
   doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. 13-350
   doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. 13-350
   MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. 13-350
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
   RNDr. Anna Fialová, Ph.D. 13-352
   MUDr. Ivana Hochová 13-352
   MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D. 13-352
   doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 13-352
   MUDr. Jaroslav Kotlas 13-352
   RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 13-352
   Ing. Tereza Popelková 13-352
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 13-352
   MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. 13-352
   doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. 13-352
Chirurgická klinika ÚVN (13-370)
   prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 13-370
Chirurgická klinika (13-371)
   MUDr. Barbora East, Ph.D. 13-371
   MUDr. Petr Kocián, Ph.D. 13-371
   doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D. 13-371
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých (13-380)
   doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 13-380
Klinika dětské chirurgie (13-381)
   prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. 13-381
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie (13-382)
   MUDr. David Stehlík, Ph.D. 13-382
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
   doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. 13-383
Gynekologicko-porodnická klinika (13-390)
   doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. 13-390
   prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 13-390
   doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 13-390
Klinika ušní, nosní a krční (13-411)
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 13-411
Stomatologická klinika dětí a dospělých (13-413)
   prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. 13-413
   MUDr. Milan Hubáček 13-413
Klinika infekčních nemocí (13-421)
   RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D. 13-421
   MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. 13-421
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
   MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D. 13-432
   Mgr. Lenka Babková 13-432
   Mgr. Libuše Čadová, Ph.D. 13-432
   doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 13-432
   Ing. Pavel Černý, Ph.D. 13-432
   prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. 13-432
   PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 13-432
   Mgr. Klára Hojková, Ph.D. 13-432
   MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. 13-432
   doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 13-432
   MUDr. Vojtěch Illinger 13-432
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 13-432
   MUDr. Jaromír Kabát 13-432
   doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 13-432
   prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 13-432
   Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. 13-432
   PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 13-432
   PhDr. Jitka Malá, Ph.D. 13-432
   doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 13-432
   MUDr. Miloš Matouš 13-432
   Mgr. Klaudia Michalčinová 13-432
   Mgr. Klára Mišinová 13-432
   doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 13-432
   Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. 13-432
   Mgr. Klára Novotná, Ph.D. 13-432
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 13-432
   Ing. Kristýna Plevová 13-432
   PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. 13-432
   doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 13-432
   MUDr. Otakar Raška, Ph.D. 13-432
   Mgr. Kateřina Rybářová 13-432
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 13-432
   doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. 13-432
   Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 13-432
   PhDr. Hana Vránová, Ph.D. 13-432
   PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. 13-432
Neurologická klinika (13-442)
   Mgr. Kateřina Čechová, Ph.D. 13-442
   prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. 13-442
   MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 13-442
Dětská psychiatrická klinika (13-443)
   prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. 13-443
Klinika zobrazovacích metod (13-461)
   MUDr. Vojtěch Suchánek 13-461
Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462)
   prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 13-462
   RNDr. Karel Fišer, Ph.D. 13-462
   doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D. 13-462
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 13-462
   MUDr. Aleš Vícha, Ph.D. 13-462
Onkologická klinika (13-463)
   MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. 13-463
Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
   MUDr. Petr Háva, CSc. 13-471
   MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 13-471
   MUDr. Petr Kašpar 13-471
   MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. 13-471
   MUDr. Alena Slámová, Ph.D. 13-471
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 13-471
Ústav tělesné výchovy (13-510)
   PaedDr. Ivan Čechovský 13-510
   Mgr. Jan Gajdošík, Ph.D. 13-510
   Mgr. Alena Hilbert, M.A. 13-510
   Mgr. Petr Horn 13-510
   Mgr. Michael Janek 13-510
   Bc. Adam Kašpar 13-510
   PhDr. Markéta Kašparová Parkanová 13-510
   Mgr. Petr Klein 13-510
   Mgr. Andrea Kovaříková 13-510
   PaedDr. Hana Milerová 13-510
Ústav neurověd (13-610)
   doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., MBA 13-610
   doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. 13-610
Ústav fyziologie (13-710)
   prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 13-710
   MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. 13-710
   prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 13-710
   Mgr. Karolína Liška 13-710
   Ing. Marcela Minaříková 13-710
   RNDr. Luděk Nerad, CSc. 13-710
   Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. 13-710