Přehled školitelůPřehled školitelů(verze: 23)
 
   Přihlásit přes CAS
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
Adresa: U Krize 8, Praha 5
Sídlo: Fakulta humanitních studií UK
Telefon:
Fax:
E-Mail: bedrich.moldan@czp.cuni.cz
Další informace: http://kske.cz/lide/prof-rndr-bedrich-moldan-csc-dhc
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   

Aktuálně vedení doktorandi
seřadit sestupněseřadit vzestupněDoktorandseřadit sestupněseřadit vzestupněFakultaseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní programseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní oborseřadit sestupněseřadit vzestupněRok zahájení studiaseřadit sestupněseřadit vzestupněStav studiaZávěrečná práce
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia2016přerušenoEnvironmentální politiky EU a jejich implementace v kontextu bezpečnosti a udržitelnosti přírodních zdrojů se zaměřením na ohrožení půdního fondu
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia2014studujeSociologie médií ve vztahu k otázkám klimatické změny
skrytýFHSSociální ekologieSociální ekologie2019studujeCirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia2014studujeVztah lidí v ČR ke stromům v obcích vedoucí k likvidaci stromů na příkladu obce Staňkov na Domažlicku
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmental Studies2012studujeRole of predictive reality models in the human-environmental interaction
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia2012studujeDobrovolné nástroje politiky životního prostředí ve společensko-politickém kontextu

Dříve vedení doktorandi
seřadit sestupněseřadit vzestupněDoktorandseřadit sestupněseřadit vzestupněFakultaseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní programseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní oborseřadit sestupněseřadit vzestupněRok zahájení studiaseřadit sestupněseřadit vzestupněRok ukončeníseřadit sestupněseřadit vzestupněStav studiaZávěrečná práceŠkolitelem odŠkolitelem doAktuální školitel
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20072008nedokončenoVyužití indikátorů udržitelného rozvoje pro monitorování implementace energetické legislativy a naplňování cílů státní energetické koncepce a územních energetických koncepcí01.10.200730.09.2011
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20152019nedokončenoGlobální transformace k udržitelnému rozvoji: Posilování resilience prostřednictvím tzv. multi-level governance25.09.201516.10.2019
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20072014nedokončenoHodnocení environmentální udržitelnosti sportů a sportovních aktivit v přírodě01.10.200721.05.2015
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20112017nedokončenoKvantifikace emisí skleníkových plynů z nakládání s odpady v ČR a jejich analýza21.09.201119.05.2015Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20072013nedokončenoVyužití a tvorba indikátorů pro hodnocení regionálního rozvoje udržitelné dopravy01.10.200717.12.2013
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20182018nedokončenoUdržitelný potravinový řetězec na příkladu restaurací v ČR24.09.201817.05.2019
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20072014absolvovalKonzistence českých lesnických subvencí s environmentálními cíli státní politiky01.10.200724.06.2015
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20152018nedokončenoHodnocení nákladové přiměřenosti ve vodním managementu ve světle Rámcové směrnice pro vodní politiku.25.09.201513.10.2015prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20152016nedokončenoAspekty municipálního energetického managementu30.09.201513.10.2015prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20082016nedokončenoPříspěvek politiky soudržnosti Evropské unie ke zmírňování změny klimatu01.10.200824.10.2016
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20162016absolvovalPříspěvek politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie na změnu klimatu23.09.201621.12.2016
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20092012nedokončenoAnalýza činnosti evropských RCE (regionálních center expertizy)16.09.200928.12.2012
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia2015studujeVyužívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice25.09.201513.10.2015doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, Ph.D.
skrytýFHSEnvironmentální studiaEnvironmentální studia20082009nedokončenoMezinárodní souvislosti sektoru LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu01.10.200813.10.2011

Vypsaná témata
seřadit sestupněseřadit vzestupněZávěrečná práceseřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta
Analysing public interest in climate change issues. Cultural and political barriers to educating for climate change mitigation and adaptation strategies in the newly democratised countries of Central Europe using the Czech Republic FHS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK