Přehled školitelůPřehled školitelů(verze: 25)
 
   Přihlásit přes CAS
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Adresa: Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň
Sídlo: 2.16
Fax:
Další informace: http://cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-68.html
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Katedra psychologie a věd o životě (24-KPVZ)
Telefon: 224271431
E-mail: Iva.Holmerova@fhs.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   

Aktuálně vedení doktorandi
seřadit sestupněseřadit vzestupněDoktorandseřadit sestupněseřadit vzestupněFakultaseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní programseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní oborseřadit sestupněseřadit vzestupněRok zahájení studiaseřadit sestupněseřadit vzestupněStav studiaZávěrečná práce
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2020studujeVliv pandemie Covid 19 na život u rizikových skupin v České republice a nejen ve Velké Británii
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2023studujeŽivotní příběh jako součást ošetřovatelské péče u pacienta s demencí v paliativní péči
skrytýFHSHumanitní studiaStudia dlouhověkosti2018studujeSenioři a mezigenerační programy v Dánsku a v Česku
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2020studujePohled na funkční a psychický stav pacientů v následné a dlouhodobé péči
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2022studujeVliv zahradních činností na produktivní dlouhověkost
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2021studujePoskytování paliativní péče klientům s Alzheimerovou a jinými typy demence v prostředí sociálních služeb
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2019studujeThe future of human longevity: Can machines that think resonate with humans?
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2022studujeZvláštnosti a specifika psychoterapie ve stáří
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2023studujeZávislost na omamných a psychotropních látkách u seniorů bez pevného bytového statusu
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2021studujeTechnologie virtuální a rozšířené reality (VR / AR) jako nástroj ke zpomalení demence

Dříve vedení doktorandi
seřadit sestupněseřadit vzestupněDoktorandseřadit sestupněseřadit vzestupněFakultaseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní programseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní oborseřadit sestupněseřadit vzestupněRok zahájení studiaseřadit sestupněseřadit vzestupněRok ukončeníseřadit sestupněseřadit vzestupněStav studiaZávěrečná práceŠkolitelem odŠkolitelem doAktuální školitel
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20112018absolvovalEtika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním22.09.201120.06.2019
skrytýFHSHumanitní studiaStudia dlouhověkosti20162020absolvovalPotřeby lidí s demencí a podpora jejich nezávislého života ve vlastním prostředí31.10.201624.11.2016doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20142017nedokončenoDříve vyslovené přání – etické aspekty a veřejné mínění26.09.201420.10.2017
skrytýFHSHumanitní studiaStudia dlouhověkosti20172020absolvovalPotřeby seniorů a problematika jejich naplňování v nemocniční péči26.09.201717.09.2021
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20102011nedokončenoIntegrace rod. pečujících o osobu postiž. demencí do resid. péče22.09.201021.09.2011
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20142016nedokončenoEtické aspekty efektivní alokace zdrojů v intenzivní péči – otázka DNR26.09.201411.09.2017
skrytýFHSHumanitní studiaStudia dlouhověkosti20172021absolvovalVeřejně prospěšné aktivity seniorů26.09.201717.10.2017Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2021studujePotřeby seniorů s psychiatrickou anamnézou nesouvisející s problémy stárnutí a specifika péče o ně v domovech pro seniory.23.09.202113.10.2021doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
skrytýFHSHumanitní studiaStudia dlouhověkosti20172020absolvovalThe needs of vulnerable older people in home health care26.09.201707.09.2021
skrytýFHSHumanitní studiaStudia dlouhověkosti20162020absolvovalEkonomické aspekty dlouhodobé péče31.10.201607.09.2021
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20102013nedokončenoProblematika etiky marketingu humánních léčivých přípravků22.09.201023.09.2014
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20152017nedokončenoLéčba geriatrických pacientů v terminálním stadiu.25.09.201501.10.2018
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20072014absolvovalEtika a moc v sociálně zdravotních službách01.10.200702.06.2015
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20162016nedokončenoEtické aspekty opatrovnictví osob s duševním onemocněním23.09.201624.10.2016
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2023studujeJaké bariéry brání starším osobám v Praze trávit čas v městské přírodě?25.09.202331.10.2023doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20102017nedokončenoEtická dilemata v péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou22.09.201015.05.2018
skrytýFHSObecná antropologieObecná antropologie2019studujeVýznam manuální ochrany perinea v prevenci porodního poranění análního svěrače během vaginálního porodu24.09.201931.10.2023doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20102017absolvovalEtické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče22.09.201018.05.2018
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20152016nedokončenoEtické aspekty přístupu „value-based healthcare“ a jeho aplikace v léčbě osob po získaném poškození mozku.25.09.201527.12.2016
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti20192019nedokončenoKvalita péče u klientů s diagnózou těžké demence24.09.201909.12.2019
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti20212022nedokončenoVenkovní aktivity jako prevence sociální osamělosti a izolace neformálních pečujících o vulnerabilní seniory včetně lidí s demencí23.09.202113.10.2021doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20092011nedokončenoInstitucionalizace a deinstitucionalizace - identita uživatele služby sociální péče16.09.200901.12.2011
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti20212022nedokončenoEvropské kurikulum dlouhodobé péče23.09.202120.02.2023
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2022studujeVyužití testu 6minutové chůze k prevenci chorob spojených s prodlužujícím se věkem22.09.202211.10.2022Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20082012nedokončenoProblematika etiky v zajištění práva pacienta na kvalitní a bezpečnou péči ve zdravotnických organizacích na počátku 21. století01.10.200827.09.2012
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti20192021nedokončenoInstitucionální analýza domova seniorů24.09.201915.10.2019
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti20192021nedokončenoInstitucionální analýza domova seniorů14.10.202131.01.2022
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20132017nedokončenoEtické aspekty stravy v životě seniorů v České republice27.09.201307.12.2017
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20062012nedokončenoRespektování lidské důstojnosti při poskytování péče o dlouhodobě a chronicky nemocné01.10.200611.10.2012
skrytýFHSHumanitní studiaStudia dlouhověkosti20162020absolvovalMore of a hindrance than a help? Staff perspectives on the usability of Electronic Patient Records (EPR) for planning and delivering dementia care in nursing homes: a multiple case study31.10.201623.10.2020
skrytýFHSStudia dlouhověkostiStudia dlouhověkosti2022studujeAutonomie mikroregionu a regionu v sociální a zdravotní politice22.09.202211.10.2022doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20062011nedokončenoOchrana práv uživatelů sociálních služeb v kontextu externího hodnocení kvality01.10.200601.12.2011
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20162021absolvovalEtika v adiktologické praxi23.09.201622.05.2019Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20072014nedokončenoUplatňování etického principu při tvorbě zdravotnického systému
Uplatňování principu ekvity při tvorbě zdravotnického systému
01.10.200729.04.2015
skrytýFHSHumanitní studiaIntegrální studium člověka - Obecná antropologie2017studujeRozdílné interpretace fyziologického porodu v ČR v antropologickém kontextu26.09.201731.10.2023doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20102015absolvovalEtické problémy v perioperační péči a jejich dopad na bezpečí pacienta22.09.201009.12.2015
skrytýFHSFilozofieAplikovaná etika20102013nedokončenoEtická dilemata postavení seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody a v zařízeních sociálních služeb či zdravotnických zařízeních se zaměřením na hledisko zachování jejich důstojnosti22.09.201003.04.2014

Vypsaná témata
seřadit sestupněseřadit vzestupněZávěrečná práceseřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta
Online vzdělávání dospělých jako fenoménFHS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK