Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Kontaktní údaje

  Ulice: J. Martího 31
  Město: Praha 6
  PSČ: 162 52
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.ftvs.cuni.cz

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 19.1.2018

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: x
  Konstantní symbol pro platbu převodem: x
  Banka: Komerční banka
  Účet: 43-9685580247/0100
  IBAN: CZ23 0100 0000 4396 8558 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ortotik-protetik kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a sportu prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk a literatura (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport MA - Etika sportu a integrita prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a sportu prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva — Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství matematiky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen