Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  General and faculty requirements


  Faculty of Physical Education and Sport

  Contact information

  Street: J. Martího 31
  Municipality: Praha 6
  Postcode: 162 52
  Municipality: Praha
  WWW: http://www.ftvs.cuni.cz

  General information

  Doors open day - note: 19.1.2018

  Payment instructions

  Constant symbol: x
  Constant symbol (for a bank transaction): x
  Bank: Komerční banka
  Account number: 43-9685580247/0100
  IBAN: CZ23 0100 0000 4396 8558 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variable symbol: ID elektronické přihlášky

  Branches for this year

  Study programme Branch of study Form of study Type of study Language of instruction Standard length of study Status Note
  Specializations in Health Service Physiotherapy full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened
  Specializations in Health Service Physiotherapy full-time Bachelor's English 3 year(s) Opened
  Specializations in Health Service Orthotics–prosthetics combined Bachelor's Czech 3 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Applied Physical Education and Sport for Persons with Special Needs full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Applied Physical Education and Sport for Persons with Special Needs combined Bachelor's Czech 3 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Sports Management full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Public Protection Oriented at Education — Physical Education and Sport Oriented at Education (double subject study) full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport full-time Bachelor's English 3 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport combined Bachelor's Czech 3 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport Oriented at Education — Czech Language and Literature (double subject study) full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened Dvouoborové studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport Oriented at Education — Geography Oriented at Education (double subject study) full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport Oriented at Education — Geology Oriented at Education (double subject study) full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport Oriented at Education — Mathematics Oriented at Education (double subject study) full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Physical Education and Sport Military Physical Education full-time Bachelor's Czech 3 year(s) Opened Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Physical Education and Sport Military Physical Education combined Bachelor's Czech 3 year(s) Opened Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Specializations in Health Service Physiotherapy full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened
  Specializations in Health Service Physiotherapy full-time Master's (post-Bachelor) English 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Applied Physical Education and Sport for Persons with Special Needs full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Applied Physical Education and Sport for Persons with Special Needs combined Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport MA in Sports Ethics and Integrity full-time Master's (post-Bachelor) English 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Sports Management full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport full-time Master's (post-Bachelor) English 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Physical Education and Sport combined Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Secondary School Teacher Education - Public Protection — Secondary School Teacher Education - Physical Education (double subject study) full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened
  Physical Education and Sport Secondary School Teacher Education - Physical Education — Teacher Training for Czech Language and Literature (double subject study) full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened Dvouoborové studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
  Physical Education and Sport Secondary School Teacher Education - Physical Education — Teaching of Geography for Secondary Schools (double subject study) full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Physical Education and Sport Secondary School Teacher Education - Physical Education — Training Teachers of Mathematics (double subject study) full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Physical Education and Sport Military Physical Education full-time Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Physical Education and Sport Military Physical Education combined Master's (post-Bachelor) Czech 2 year(s) Opened Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Biomechanics Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství full-time doctoral Czech 4 year(s) Opened
  Biomechanics Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství full-time doctoral English 4 year(s) Opened
  Biomechanics Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství combined doctoral Czech 4 year(s) Opened
  Biomechanics Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství combined doctoral English 4 year(s) Opened
  Kinanthropology Kmenový obor: Kinantropologie full-time doctoral Czech 4 year(s) Opened
  Kinanthropology Kmenový obor: Kinantropologie full-time doctoral English 4 year(s) Opened
  Kinanthropology Kmenový obor: Kinantropologie combined doctoral Czech 4 year(s) Opened
  Kinanthropology Kmenový obor: Kinantropologie combined doctoral English 4 year(s) Opened