Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Přírodovědecká fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Albertov 6
  Město: Praha 2
  PSČ: 128 43
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.natur.cuni.cz

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program: bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o fakultě: Poštovní kontakt:
  Univerzita Karlova v Praze
  Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení
  Albertov 6
  128 43 Praha 2

  Osobní kontakt:
  Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Další informace jsou k dispozici na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 38533021/0100
  IBAN: CZ76 0100 0000 0000 3853 3021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 988018

  Počty

  Celkový počet studentů: 4909
  Celkový počet absolventů: 1078
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 4271
  Z toho BAK: 2819
  Z toho MAG: 1194

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Biochemie Biochemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK.
  Biologie Biologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou (MFF UK).
  Biologie Ekologická a evoluční biologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie s ekonomií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Demografie: kmenová fakulta PřF UK, Ekonomie: partnerská fakulta UK FSV, studium na FSV vyžaduje dobrou znalost angličtiny.
  Demografie Demografie se sociální geografií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie se sociologií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Demografie: kmenová fakulta PřF UK, Sociologie: partnerská fakulta FF UK
  Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie Fyzická geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie Geografie a kartografie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie Geografie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie Geografie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou (MFF UK).
  Geografie Sociální geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie — Klasická archeologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Geotechnologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Hospodaření s přírodními zdroji prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Praktická geobiologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Hydrologie a hydrogeologie Povrchová a podzemní voda prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie a fyzika speciálních materiálů prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou (MFF UK).
  Chemie Medicinální chemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Speciální chemicko-biologické obory Molekulární biologie a biochemie organismů prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Vědy o Zemi Vědy o Zemi prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biochemie Biochemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  Biologie Antropologie a genetika člověka prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Botanika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Buněčná a vývojová biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Experimentální biologie rostlin prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Fyziologie živočichů prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Genetika, molekulární biologie a virologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Imunologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Mikrobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Parazitologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Protistologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Teoretická a evoluční biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství fyziky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuku fyziky zajišťuje MFF UK.
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství matematiky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuku matematiky zajišťuje MFF UK.
  Biologie Zoologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Epidemiologie Sociální epidemiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Geografie Fyzická geografie a geoekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Globální migrační a rozvojová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Geografie Kartografie a geoinformatika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Krajina a společnost prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Regionální a politická geografie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Učitelství geografie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Učitelství geografie pro střední školy — Učitelství matematiky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuku matematiky zajišťuje MFF UK.
  Geologie Aplikovaná geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geologie Geobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geologie Učitelství geologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Analytická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Anorganická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Biofyzikální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Fyzikální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie a fyzika speciálních materiálů prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Makromolekulární chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Medicinální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Organická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství fyziky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko- fyzikální fakultou (MFF UK).
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství matematiky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko- fyzikální fakultou (MFF UK).
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Kmenový obor: Analytická chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Kmenový obor: Analytická chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Kmenový obor: Analytická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Kmenový obor: Analytická chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie a fyziologie rostlin Kmenový obor: Botanika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie a fyziologie rostlin Kmenový obor: Botanika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie a fyziologie rostlin Kmenový obor: Botanika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie a fyziologie rostlin Kmenový obor: Botanika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Kmenový obor: Anorganická chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Kmenový obor: Anorganická chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Kmenový obor: Anorganická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Kmenový obor: Anorganická chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Kmenový obor: Antropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Kmenový obor: Antropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Kmenový obor: Antropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Kmenový obor: Antropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Kmenový obor: Geologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Kmenový obor: Geologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Kmenový obor: Geologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Kmenový obor: Geologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Botanika Kmenový obor: Botanika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Botanika Kmenový obor: Botanika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Botanika Kmenový obor: Botanika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Botanika Kmenový obor: Botanika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Demografie Kmenový obor: Demografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Demografie Kmenový obor: Demografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Demografie Kmenový obor: Demografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Demografie Kmenový obor: Demografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Kmenový obor: Chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Kmenový obor: Chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Kmenový obor: Chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Kmenový obor: Chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Ekologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Ekologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Environmentální vědy Kmenový obor: Materiálové vědy prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Environmentální vědy Kmenový obor: Materiálové vědy prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Environmentální vědy Kmenový obor: Materiálové vědy kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Environmentální vědy Kmenový obor: Materiálové vědy kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie a dějiny přírodních věd Kmenový obor: Filozofie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie a dějiny přírodních věd Kmenový obor: Filozofie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie a dějiny přírodních věd Kmenový obor: Filozofie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie a dějiny přírodních věd Kmenový obor: Filozofie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyzická geografie a geoekologie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzická geografie a geoekologie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyzická geografie a geoekologie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzická geografie a geoekologie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Kmenový obor: Fyzikální chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Kmenový obor: Fyzikální chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Kmenový obor: Fyzikální chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Kmenový obor: Fyzikální chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Geologie Kmenový obor: Geologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Geologie Kmenový obor: Geologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Geologie Kmenový obor: Geologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Geologie Kmenový obor: Geologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kmenový obor: Kartografie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kmenový obor: Kartografie prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kmenový obor: Kartografie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kmenový obor: Kartografie kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Kmenový obor: Makromolekulární chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Kmenový obor: Makromolekulární chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Kmenový obor: Makromolekulární chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Kmenový obor: Makromolekulární chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Kmenový obor: Chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Kmenový obor: Chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Kmenový obor: Chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Kmenový obor: Chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky geografie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky geografie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky geografie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky geografie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Kmenový obor: Organická chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Kmenový obor: Organická chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Kmenový obor: Organická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Kmenový obor: Organická chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Regionální a politická geografie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Regionální a politická geografie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Regionální a politická geografie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Regionální a politická geografie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociální geografie a regionální rozvoj Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociální geografie a regionální rozvoj Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociální geografie a regionální rozvoj Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociální geografie a regionální rozvoj Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická a evoluční biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická a evoluční biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická a evoluční biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická a evoluční biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Zoologie Kmenový obor: Zoologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Zoologie Kmenový obor: Zoologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Zoologie Kmenový obor: Zoologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Zoologie Kmenový obor: Zoologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen