Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Evangelická teologická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Černá 9
  Město: Praha 1 - Nové Město
  PSČ: 115 55
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://web.etf.cuni.cz

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 15.1.2018 od 14 do 18 hod.
  Informace o fakultě: Fakulta je otevřena všem zájemcům o studium teologie a sociální práce v bakalářských a navazujících magisterských programech.
  V bakalářských programech nabízí fakulta jednak možnost získání základního teologického vzdělání (Evangelická teologie), teologii pro laiky a odborníky z jiných oborů (Teologie křesťanských tradic), jednak přípravu na křesťansky orientovanou sociální a pastorační práci (Pastorační a sociální práce).
  V navazujícím magisterském studiu nabízí fakulta přípravu k duchovenské službě i k případnému doktorskému studiu teologie (Evangelická teologie), ekumenicky orientovanou teologii pro zájemce z oblasti jiných humanitních oborů (TSE: Teologie - spiritualita - etika) a specializaci v pastoraci a krizové práci (Křesťanská krizová a pastorační práce - Diakonika).

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 1559
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 558
  Účet: 85439011/0100
  IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: Vygenerovaný kód nebo RČ u listinné formy.
  Specifický symbol: 11

  Počty

  Celkový počet studentů: 642
  Přepočtený počet učitelů: 29
  Celkový počet absolventů: 110
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 165
  Z toho BAK: 123
  Z toho MAG: 42

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Sociální práce Pastorační a sociální práce prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální práce Pastorační a sociální práce kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Teologie křesťanských tradic prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Teologie - spiritualita - etika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen