Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Evangelická teologická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Černá 9
  Město: Praha 1 - Nové Město
  PSČ: 115 55
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://web.etf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Zd. Trojanová
  Telefon: +420 221 988 213
  Fax na studijní odbor: +420 221 988 215
  E-mail: stodd@etf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 31.7.2017 pro všechny obory
  Termín přijímací zkoušky: 5.9.2017, Teologie křesťanský tradic (TKT)
  6.9.2017 - 8.9.2017, Pastorační a sociální práce (PSP)
  4.9.2017 - 5.9.2017, Evangelická teologie (EVT)
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 13.9.2017, TKT
  18.9.2017, EVT, PSP

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: Poplatek je třeba uhradit v bance v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 16.1.2017 od 14 do 18 hod.
  Náležitosti přihlášky: Vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole s přiloženým stručným životopisem, ověřenou kopií maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ) a s dokladem o zaplacení administrativního poplatku zaslané na studijní oddělení.
  Uchazeči oboru TKT zašlou spolu s ostatními doklady i motivační dopis.
  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě na adrese https://is.cuni.cz/studium/ a vytisknout.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).
  Kontaktní osoba: Zd. Trojanová
  Telefon: +420 221 988 213
  Fax na studijní odbor: +420 221 988 215
  E-mail: stodd@etf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 31.7.2017
  Termín přijímací zkoušky: 4.-5.9.2017 Evangelická teologie - navazující (EVT)
  4.-5.9.2017 Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (KKPP-Diakonika)
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 18.-19.9.2017 EVT-navazující
  18.-19.9.2017 KKPP-diakonika

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: Poplatek je třeba uhradit v bance v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 16.1.2017 od 14 do 18 hod.
  Náležitosti přihlášky: Vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole s přiloženým stručným životopisem, ověřenou kopií diplomu o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ (pokud uchazeč již ukončil předchozí bakalářské či jiné magisterské studium) a s dokladem o zaplacení administrativního poplatku zaslané na studijní oddělení.
  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě na adrese https://is.cuni.cz/studium/ a vytisknout.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Vladimíra Dubinová
  Telefon: +420221988216
  Fax na studijní odbor: +420221988215
  E-mail: office@etf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2017
  Termín přijímací zkoušky: 1.6.2017 - 30.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 10.6.2017 - 15.7.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540
  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 540
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 540
  Poznámka: Poplatek je třeba uhradit v bance v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 16.1.2017 od 14 do 18 hod.
  Informace o přijímacím řízení: 1) Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
  Přijímací zkouška se koná formou pohovoru, při němž uchazeč před oborovou radou musí obhájit návrh svého badatelského projektu a získat souhlas s individuálním studijním plánem.

  2) Podmínky přijetí
  Podmínky přijetí:
  a) podání řádně vyplněné přihlášky do stanoveném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh
  b) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studia
  c) úspěšné složení přijímací zkoušky
  Na základě doporučení oborové rady rozhoduje o přijetí ke studiu děkan.
  Náležitosti přihlášky: Vyplněný formulář "Přihlášky ke studiu na vysoké škole" s přiloženým stručným životopisem, přehledem dosavadního studia, návrhem vědeckého projektu, ověřenou kopií magisterského diplomu (pokud již uchazeč ukončil studium) a s dokladem o uhrazení administrativního poplatku.
  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě na adrese https://is.cuni.cz/studium/ a vytisknout.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 16.1.2017 od 14 do 18 hod.
  Informace o fakultě: Fakulta je otevřena všem zájemcům o studium teologie v bakalářských a navazujících magisterských programech.
  V bakalářských programech nabízí fakulta jednak možnost získání základního teologického vzdělání (Evangelická teologie), teologii pro laiky a odborníky z jiných oborů (Teologie křesťanských tradic), jednak přípravu na křesťansky orientovanou sociální a pastorační práci (Pastorační a sociální práce).
  V navazujícím magisterském studiu nabízí fakulta přípravu k duchovenské službě i k případnému doktorskému studiu teologie (Evangelická teologie), ekumenicky orientovanou teologii pro zájemce z oblasti jiných humanitních oborů (TSE: Teologie - spiritualita - etika) a specializaci v pastoraci a krizové práci (Křesťanská krizová a pastorační práce - Diakonika).

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 1559
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 558
  Účet: 85439011/0100
  IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: Vygenerovaný kód nebo RČ u listinné formy.
  Specifický symbol: 11

  Počty

  Celkový počet studentů: 638
  Přepočtený počet učitelů: 29
  Celkový počet absolventů: 110
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 286
  Z toho BAK: 193
  Z toho MAG: 77

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Sociální práce Pastorační a sociální práce prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální práce Pastorační a sociální práce kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Teologie křesťanských tradic prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen