Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  1. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Kateřinská 32
  Město: Praha 2
  PSČ: 121 08
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf1.cuni.cz/cz

  Bakalářské studijní programy

  Datum zasedání AS: 11.06.2018
  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 5.1.2019
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Pozvánka může být zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost je možné odeslat v listinné podobě na studijní oddělení fakulty nebo podat prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Další náhradní termín se nepřipouští.

  Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2019 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy je možné odeslat v listinné podobě na studijní oddělení fakulty nebo podat prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si v případě elektronického podání může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ do 28. února 2019.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí 640,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  Magisterské studijní programy

  Datum zasedání AS: 11.06.2018
  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 5.1.2019
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Pozvánka může být zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost je možné odeslat v listinné podobě na studijní oddělení fakulty nebo podat prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Další náhradní termín se nepřipouští.

  Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2019 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy je možné odeslat v listinné podobě na studijní oddělení fakulty nebo podat prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si v případě elektronického podání může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ do 28. února 2019.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí 640,- Kč za elektronickou formu přihlášky.
  Datum zasedání AS: 11.06.2018
  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 5.1.2019
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě. Navazující magisterské programy Ergoterapie, Nutriční specialista a Intenzivní péče na 1.LF jsou určeny pouze pro uchazeče, kteří mají způsobilost k výkonu příslušného nelékařského povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo jsou v posledním ročníku bakalářského studia, jehož absolvováním získají způsobilost k výkonu příslušneného nelékařského povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Pozvánka může být zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost je možné odeslat v listinné podobě na studijní oddělení fakulty nebo podat prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Další náhradní termín se nepřipouští.

  Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2019 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy je možné odeslat v listinné podobě na studijní oddělení fakulty nebo podat prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si v případě elektronického podání může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ do 28. února 2019.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí 640,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  U oboru Intenzivní péče - kombinovaná forma je navíc vždy nutné jako povinnou přílohu přihlášky vložit do SIS kopii dokladu k prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb. nebo potvrzení školy o studiu posledního ročníku studijního oboru vedoucího k získání kvalifikace všeobecné sestry (doklad o již získané kvalifikaci doloží uchazeč nejpozději u zápisu a je jednou z podmínek přijetí).

  Pro získání bonifikace u oboru Intenzivní péče v kombinované formě vložte do SIS jako přílohu přihlášky potvrzení o délce trvání aktivní odborné praxe, včetně výše pracovního úvazku (nepovinná příloha).

  Doktorské studijní programy

  Datum zasedání AS: 12.11.2018
  Telefon: +420224964314
  Fax na studijní odbor: +420224964358
  E-mail: veda@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 590
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci.

  Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

  Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2019/20 přijímací řízení do prezenční i kombinované formy doktorských studijních programů.

  Programy „Biomedicíny“ jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky (informace na http://dspb.avcr.cz/)

  Biochemie a patobiochemie
  Biologie a patologie buňky
  Biomedicínská informatika
  Biomechanika
  Experimentální chirurgie
  Farmakologie a toxikologie
  Fyziologie a patofyziologie člověka
  Imunologie
  Lékařská biofyzika
  Mikrobiologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Neurovědy
  Parazitologie
  Preventivní medicína
  Vývojová a buněčná biologie
  Zobrazovací metody v lékařství


  Programy uskutečňovány 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy
  (informace na https://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-a-predsedove)

  Psychologie (Lékařská psychologie a psychopatologie)
  Bioetika
  Dějiny lékařství
  Specializace ve zdravotnictví (Adiktologie)


  Informace, o studijních programech a přijímacím řízení lze získat na děkanátu fakulty (1. LF UK, odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, Kateřinská 32, Praha 2). Termín přijímacích pohovorů do doktorského studia je červen 2019.

  Náhradní termín přijímacích pohovorů je červen – červenec 2019. Uchazeč může o tento termín požádat pouze z velmi vážných důvodů.

  Přesné termíny přijímacích pohovorů budou zveřejněny po stanovení příslušnou oborovou radou během měsíce dubna 2019.

  Informace podává oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, úřední hodiny: úterý a čtvrtek 12,30 – 15,30 hod, pondělí a středa 8,00 – 12,30 hod.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) do 30. dubna 2019: https://is.cuni.cz/studium/, ikona Přijímací řízení.
  Elektronická forma přihlášky je preferována.

  Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 540,- Kč za elektronickou formu přihlášky, nebo 590,- Kč za listinnou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. dubna 2019, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno.

  Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručována elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Přílohy k přihlášce:
  1. Příloha k přihlášce – s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci. Formulář je k dispozici https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-doktorandy.
  2. Pomocný soubor k PŘ – pro obor Experimentální chirurgie potvrzení o financování nákladů spojených s řešeným tématem a souhlas zaměstnavatele se studiem.
  3. Doktorandský projekt – stručná anotace projektu, která by měla být podepsána předpokládaným školitelem.
  4. Doklad o vysokoškolském vzdělání – doklady o absolvování VŠ studia (sken VŠ diplomu, nebo sken dokladu o vykonání SZZ – potvrzený studijním oddělením, nebo potvrzení o probíhajícím studiu na VŠ).
  5. Nostrifikační doložka – uznání zahraničního vzdělání https://www.lf1.cuni.cz/pokyny-k-nostrifikaci.
  6. Přehled dosavadních aktivit – seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o absolvovaných odborných kurzech).
  7. Doklady o jazykových zkouškách
  8. Životopis

  Veškeré přílohy elektronické přihlášky je nutné fakultě zaslat i v listinné podobě nejpozději do 30. 4. 2019.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Fakulta pořádá Den otevřených dveří v sobotu 5. ledna 2019.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: -
  Konstantní symbol pro platbu převodem: -
  Pregraduální studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN: CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3027
  Doktorské studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN:CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3006

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Adiktologie Adiktologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Adiktologie Adiktologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Ergoterapie Ergoterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Nutriční terapie Nutriční terapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Nutriční terapie Nutriční terapie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Porodní asistence Porodní asistentka prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Adiktologie Adiktologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční specialista kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Dentistry Dentistry prezenční magisterské angličtina 5 rok(y) Otevřen
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 rok(y) Otevřen
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské angličtina 6 rok(y) Otevřen
  Zubní lékařství Zubní lékařství prezenční magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen