Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  zavřít

  • Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů v akademickém roce 2018/2019 nebyly dosud zveřejněny.

  1. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Kateřinská 32
  Město: Praha 2
  PSČ: 121 08
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf1.cuni.cz/cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: 8.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 21.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 6.1.2018
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.
  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  V případě žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění je nutné zdůvodněnou podepsanou písemnou žádost spolu s lékařskou zprávou od odborného lékaře zaslat na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20182019 .
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ nebo na předepsaném tiskopise do 28. února 2018.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč za listinnou formu přihlášky a 600,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: 12.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 21.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 6.1.2018
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.
  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  V případě žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění je nutné zdůvodněnou podepsanou písemnou žádost spolu s lékařskou zprávou od odborného lékaře zaslat na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20182019 .
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS)
  https://is.cuni.cz/studium/ nebo na předepsaném tiskopise do 28. února 2018.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč za listinnou formu přihlášky a 600,- Kč za elektronickou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. února 2018, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: 8.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 21.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 6.1.2018
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě. Navazující magisterské programy Ergoterapie, Nutriční specialista a Intenzivní péče na 1.LF jsou určeny pouze pro uchazeče, kteří mají způsobilost nebo jsou v posledním ročníku bakalářského studia a absolvováním bakalářského studia získají způsobilost k výkonu příslušeného nelékařského povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.


  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.
  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  V případě žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění je nutné zdůvodněnou podepsanou písemnou žádost spolu s lékařskou zprávou od odborného lékaře zaslat na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20182019 .
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ nebo na předepsaném tiskopise do 28. února 2018.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč za listinnou formu přihlášky a 600,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  U oboru Intenzivní péče - kombinovaná forma je vždy nutné jako povinnou přílohu přihlášky vložit do SIS kopii dokladu k prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb. nebo potvrzení školy o studiu posledního ročníku studijního oboru vedoucího k získání kvalifikace všeobecné sestry (doklad o již získané kvalifikaci doloží uchazeč nejpozději u zápisu a je jednou z podmínek přijetí).

  Pro získání bonifikace u oboru Intenzivní péče v kombinované formě vložte do SIS jako přílohu přihlášky potvrzení o délce trvání aktivní odborné praxe, včetně výše pracovního úvazku (nepovinná příloha).

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Fakulta pořádá Den otevřených dveří v sobotu 6. ledna 2018.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: -
  Konstantní symbol pro platbu převodem: -
  Pregraduální studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN: CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3027
  Doktorské studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN:CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3006

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Porodní asistence Porodní asistentka prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 35 pro program Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční terapeut prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční terapeut kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Intenzivní péče kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční specialista prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční specialista kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 680 pro program Všeobecné lékařství (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské angličtina 6 rok(y) Otevřen
  Zubní lékařství Kmenový obor: Stomatologie prezenční magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 50 pro program Zubní lékařství (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Zubní lékařství Kmenový obor: Stomatologie prezenční magisterské angličtina 5 rok(y) Otevřen