Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  1. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Kateřinská 32
  Město: Praha 2
  PSČ: 121 08
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf1.cuni.cz/en

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky: 12.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 23.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 7.1.2017
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.


  Pokud se nemůže uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud se nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví doporučeným dopisem a doloží lékařské potvrzení, nebo se nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví e-mailem a poté do 5 dní doručí omluvu písemně společně s lékařským potvrzením, může mu být umožněno konání zkoušky v náhradním termínu. O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.

  V případě zatržení žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění v elektronické přihlášce je nutné toto doplnit zdůvodněnou písemnou žádostí a lékařskou zprávou od odborného lékaře. Uchazeč tyto dokumenty zašle na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20172018
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2017: https://is.cuni.cz/studium/
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 640,- Kč za listinnou formu přihlášky a 590,- Kč za elektronickou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. února 2017, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
  U oboru Všeobecná sestra - kombinovaná forma je vždy nutné jako povinnou přílohu přihlášky vložit do SIS kopii dokladu k prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb. nebo potvrzení školy o studiu posledního ročníku studijního oboru vedoucího k získání kvalifikace všeobecné sestry (doklad o již získané kvalifikaci všeobecné sestry doloží uchazeč nejpozději u zápisu a je jednou z podmínek přijetí).

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky: 9.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 23.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 7.1.2017
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.


  Pokud se nemůže uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud se nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví doporučeným dopisem a doloží lékařské potvrzení, nebo se nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví e-mailem a poté do 5 dní doručí omluvu písemně společně s lékařským potvrzením, může mu být umožněno konání zkoušky v náhradním termínu. O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.

  V případě zatržení žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění v elektronické přihlášce je nutné toto doplnit zdůvodněnou písemnou žádostí a lékařskou zprávou od odborného lékaře. Uchazeč tyto dokumenty zašle na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20172018
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2017: https://is.cuni.cz/studium/
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 640,- Kč za listinnou formu přihlášky a 590,- Kč za elektronickou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. února 2017, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky: 12.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 23.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 7.1.2017
  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.


  Pokud se nemůže uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud se nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví doporučeným dopisem a doloží lékařské potvrzení, nebo se nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví e-mailem a poté do 5 dní doručí omluvu písemně společně s lékařským potvrzením, může mu být umožněno konání zkoušky v náhradním termínu. O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.

  V případě zatržení žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění v elektronické přihlášce je nutné toto doplnit zdůvodněnou písemnou žádostí a lékařskou zprávou od odborného lékaře. Uchazeč tyto dokumenty zašle na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20172018
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2017: https://is.cuni.cz/studium/
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 640,- Kč za listinnou formu přihlášky a 590,- Kč za elektronickou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. února 2017, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

  U oboru Intenzivní péče - kombinovaná forma je vždy nutné jako povinnou přílohu přihlášky vložit do SIS kopii dokladu k prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb. nebo potvrzení školy o studiu posledního ročníku studijního oboru vedoucího k získání kvalifikace všeobecné sestry (doklad o již získané kvalifikaci doloží uchazeč nejpozději u zápisu a je jednou z podmínek přijetí).

  Pro získání bonifikace u oboru Intenzivní péče v kombinované formě vložte do SIS jako přílohu přihlášky potvrzení o délce trvání aktivní odborné praxe, včetně výše pracovního úvazku (nepovinná příloha).

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Bc. Bohdana Frantíková
  Telefon: +420224964314
  Fax na studijní odbor: +420224964358
  E-mail: veda@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2017
  31.7.2017 pouze v případě, že bude vyhlášeno dodatečné přijímací řízení
  Termín přijímací zkoušky: Červen 2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: Červen - červenec 2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540
  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 540
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 540
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  číslo účtu: 37434021/0100
  variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  konstatní symbol: 0379
  specifický symbol: 3006

  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci.

  Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

  Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro školní rok 2017/18 přijímací řízení do prezenční i kombinované formy doktorských studijních programů.

  Programy „Biomedicíny“ jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky (informace na http://dspb.avcr.cz/ )

  Biochemie a patobiochemie.
  Biologie a patologie buňky.
  Biomedicínská informatika.
  Biomechanika.
  Experimentální chirurgie.
  Farmakologie a toxikologie.
  Fyziologie a patofyziologie člověka.
  Imunologie.
  Lékařská biofyzika.
  Mikrobiologie.
  Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie.
  Neurovědy.
  Parazitologie.
  Preventivní medicína.
  Vývojová a buněčná biologie.
  Zobrazovací metody v lékařství.


  Programy uskutečňovány 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy
  (informace na http://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-akreditovane-samostatne-pro-1-lf-uk?f=pro-doktorandy )

  Psychologie (Lékařská psychologie a psychopatologie)
  Bioetika
  Dějiny lékařství
  Specializace ve zdravotnictví (Adiktologie)


  Informace, o přijímacím řízení do prezenční a kombinované formy doktorských studijních programů v anglickém jazyce naleznete na webových stránkách 1. LF: www.lf1.cuni.cz, (AJ, Study, Information for Applicants, Ph.D. Programmes).

  Informace, o studijních programech a přijímacím řízení lze získat na děkanátu fakulty (1. LF UK, odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, Kateřinská 32, Praha 2). Termín přijímacích pohovorů do doktorského studia je červen 2017.

  Náhradní termín přijímacích pohovorů je červen-červenec 2017. Uchazeč může o tento termín požádat pouze z velmi vážných důvodů.

  Dodatečné termíny přijímacích pohovorů (závisí na rozhodnutí jednotlivých oborových rad) jsou stanoveny na 1. září 2017 až 15. září 2017

  Přesné termíny přijímacích pohovorů budou zveřejněny po stanovení příslušnou oborovou radou během měsíce května 2017.

  Informace podává oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, úřední hodiny: úterý a čtvrtek 12,30 -15,30 hod., pondělí a středa 8,00 – 12,30 hod.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává pouze elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) do 30. dubna 2017: https://is.cuni.cz/studium/ , ikona Přijímací řízení. Fakulta si může vyžádat doložení příloh v listinné podobě k ověření pravosti.

  Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 590,- Kč. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. dubna 2017, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno.

  Přílohy k přihlášce:
  1. Příloha k přihlášce - formulář je k dispozici http://www.lf1.cuni.cz/formularex?f=pro-doktorandy .
  2. Pomocný soubor k PŘ - příslib případného školitele vykonávat tuto funkci. Pro obor Experimentální chirurgie potvrzení o financování nákladů spojených s řešeným tématem a souhlas zaměstnavatele se studiem.
  3. Doktorandský projekt - stručná anotace projektu včetně podpisu předpokládaného školitele.
  4. Doklad o vysokoškolském vzdělání - doklady o absolvování VŠ studia (sken VŠ diplomu, nebo sken dokladu o vykonání SZZ - potvrzený studijním oddělením, nebo potvrzení o probíhajícím studiu na VŠ).
  5. Nostrifikační doložka - uznání zahraničního vzdělání http://www.cuni.cz/UK-7587.html .
  6. Přehled dosavadních aktivit - seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např.doklad o absolvovaných odborných kurzech).
  7. Doklady o jazykových zkouškách
  8. Životopis
  9. Jiný dokument - Čestné prohlášení (formulář je k dispozici http://www.lf1.cuni.cz/formularex?f=pro-doktorandy ).
  10. Osvědčení lékaře - po dohodě s předpokládaným školitelem, pokud školitel potvrzení nevyžaduje je nutné doložit jeho písemný souhlas s touto skutečností.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Fakulta pořádá Den otevřených dveří v sobotu 7. ledna 2017.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: -
  Konstantní symbol pro platbu převodem: -
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN: CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3027

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Ošetřovatelství Všeobecná sestra kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Porodní asistence Porodní asistentka prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 35 pro program Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční terapeut prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční terapeut kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Intenzivní péče kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční specialista prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční specialista kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 690 pro program Všeobecné lékařství (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské angličtina 6 rok(y) Otevřen
  Zubní lékařství Kmenový obor: Stomatologie prezenční magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 50 pro program Zubní lékařství (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Zubní lékařství Kmenový obor: Stomatologie prezenční magisterské angličtina 5 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen