Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Chemie a fyzika materiálů (0531TA130006)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Chemie a fyzika materiálů (N0531A130006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 3

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětů Chemie a fyzika v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a fyzika (speciálních) materiálů.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Chemie a fyzika materiálů získali rozsáhlé teoretické i praktické znalosti z chemie pevných látek, materiálových věd a vybraných fyzikálních oborů. Absolventi jsou připravováni na uplatnění v interdisciplinárních akademických i komerčních výzkumných týmech a laboratořích firem, které se zabývají vývojem a zpracováním pokročilých materiálů a nanomateriálů, a také pracovištích aplikujících výsledky materiálového výzkumu. Získali potřebné znalosti a dovednosti pro predikci, přípravu a charakterizaci nových materiálů na základě pochopení podstaty jejich fyzikálních vlastností. Jsou schopni řídit a organizovat technické, produkční i administrativní skupiny v oboru.