Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Chemistry and Physics of Materials (0531TA130006)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Chemistry and Physics of Materials (N0531A130006)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 3

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětů Chemie a fyzika v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a fyzika (speciálních) materiálů.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Chemie a fyzika materiálů získali rozsáhlé teoretické i praktické znalosti z chemie pevných látek, materiálových věd a vybraných fyzikálních oborů. Absolventi jsou připravováni na uplatnění v interdisciplinárních akademických i komerčních výzkumných týmech a laboratořích firem, které se zabývají vývojem a zpracováním pokročilých materiálů a nanomateriálů, a také pracovištích aplikujících výsledky materiálového výzkumu. Získali potřebné znalosti a dovednosti pro predikci, přípravu a charakterizaci nových materiálů na základě pochopení podstaty jejich fyzikálních vlastností. Jsou schopni řídit a organizovat technické, produkční i administrativní skupiny v oboru.