Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2019/2020, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (3085)

  Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  celoživotní vzdělávání
  psychologie
  kombinovaný
  čeština
  Obě varianty mají společně základní část programu, kterou chápeme jako obecnou, v časové dotaci 150 hodin. V této části je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Tato společná část dává jak ve variantě A), tak ve variantě B) dobrý základ pro navazující odborné zaměření již vzhledem ke specifikům té které profese.
  Speciální část - dle jednotlivých profesí – je dotována 100 hodinami, včetně stáží na specializovaných pracovištích, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání.
  V závěru studia je zpracovávána závěrečná práce.
  MSMT-14219/2018-1-629
  MŠMT
  00216208
  Školní ped.-psych. služby: A) školní psycholog, B) školní speciální pedagog
  - Čtyřsemestrální kvalifikační - specializační kurz - 2 roky studia (celkově 250 hodin)

  - výuka převážně v pátek a v sobotu

  - zahájení- říjen/listopad 2019,ukončení v červnu 2021.

  20
  Ukončený magisterský studijní program
  psychologie (pro variantu A) školní psycholog) nebo
  speciální pedagogika (pro variantu B) školní speciální pedagog)

  Nelze přijmout absolventy jiného oboru (např.učitelství psychologie, apod.).
  Jedná se o kvalifikačně specializační kurz pro výkon povolání školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga ve shodě s původní kvalifikací, tedy ve shodě s vystudovaným studijním programem.

  K přihlášce je nutné doložit doklad o ukončeném magisterském studiu (u čerstvých absolventů nutno dodat potvrzení o absolvování, VŠ diplom lze dodat dodatečně, před zahájením kurzu) a strukturovaný životopis.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    Osvědčení o absolvování programu
    závěrečné osvědčení
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    § 10, vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Praha, PedF UK
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr, Říjen
    4
    250 hodin
    Pátek - Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    9000 Kč / rok
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    do 31.01.2020
    přijímáme průběžně, do naplnění kapacity kurzu
    Přihlášení uchazeči budou informováni písemně.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)