Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství 1.stupně ZŠ (9200)

  Učitelství 1.stupně ZŠ
  prezenční
  čeština
  Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy, cílem studia je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních.

  MSMT- 9202/2023-6-449
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OCRN23UC&vyuc=&oborsims=
  35
  Požadované vstupní vzdělání:
  - magisterský obor pedagogika (nikoli však andragogika, sociální pedagogika, školský management),
  - magisterský obor speciální pedagogika (neučitelský)
  - magisterský obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
  - magisterský obor zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy.
  Požadovaná praxe: nejméně půl roku souvislé pedagogické praxe ve školství.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
   absolvování programu není podle § 7 zákona č. 563/2004 jedinou podmínkou pro získání příslušné odborné kvalifikace učitele
   § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
   Katedra preprimární a primární pedagogiky
   Katedra preprimární a primární pedagogiky
   Magdalény Rettigové 4, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   07.10.2024
   4
   339 hodin
   Výuka probíhá vždy na začátku semestru v cca 4 dnech za sebou (v ZS začátkem října, v LS v polovině února, a pak cca dvě středy v měsících říjen, listopad, prosinec, březen, duben, květen). V sobotu se učí výjimečně, cca jedna sobota za semestr. Rozvrh bude upřesněn začátkem prázdnin.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   14000 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód


   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.cuni.cz
   221 900 341
   01.03.2024 - 02.09.2024
   Prodloužení jen při nenaplnění kapacity.
   Termín výběrového řízení: září 2024.
   Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Kateřina Esserová, DiS. (katerina.esserova@pedf.cuni.cz)
   Kontaktní osoba na katedře preprimární a primární pedagogiky PedF UK: Helena Hejlová (helena.hejlova@pedf.cuni.cz)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)