Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Teaching at primary school (9200)

  Teaching at primary school
  full-time
  Czech
  Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy, cílem studia je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních.

  MSMT- 9202/2023-6-449
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Teacher Training For Primary Schools
  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OCRN23UC&vyuc=&oborsims=
  35
  Požadované vstupní vzdělání:
  - magisterský obor pedagogika (nikoli však andragogika, sociální pedagogika, školský management),
  - magisterský obor speciální pedagogika (neučitelský)
  - magisterský obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
  - magisterský obor zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy.
  Požadovaná praxe: nejméně půl roku souvislé pedagogické praxe ve školství.
  • shrink expand
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
   absolvování programu není podle § 7 zákona č. 563/2004 jedinou podmínkou pro získání příslušné odborné kvalifikace učitele
   § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   Teaching at primary school
  • shrink expand
   doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
   Katedra preprimární a primární pedagogiky
   Katedra preprimární a primární pedagogiky
   Teaching at primary school
  • shrink expand
   2024/2025
   winter semester, October
   07.10.2024
   4
   339 hours
   Výuka probíhá vždy na začátku semestru v cca 4 dnech za sebou (v ZS začátkem října, v LS v polovině února, a pak cca dvě středy v měsících říjen, listopad, prosinec, březen, duben, květen). V sobotu se učí výjimečně, cca jedna sobota za semestr. Rozvrh bude upřesněn začátkem prázdnin.
  • shrink expand
   14000 Kč / year
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód


   osvobozeno
  • shrink expand
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.cuni.cz
   221 900 341
   01.03.2024 - 02.09.2024
   Prodloužení jen při nenaplnění kapacity.
   Termín výběrového řízení: září 2024.
   Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Kateřina Esserová, DiS. (katerina.esserova@pedf.cuni.cz)
   Kontaktní osoba na katedře preprimární a primární pedagogiky PedF UK: Helena Hejlová (helena.hejlova@pedf.cuni.cz)

  • shrink expand