PředmětyPředměty(verze: 867)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail APH200004 Fyziologická fonetika zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200005 Akustika řeči I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200006 Akustika řeči II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200007 Osvojování řeči I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200008 Osvojování řeči II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200009 Základy fonologie I letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200010 Základy fonologie II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200011 Základy prozodie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200012 Metody fonetické práce zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200013 Statistické metody ve fonetickém výzkumu I letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200014 Řečová komunikace - standard letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200015 Kultura řeči I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200016 Transkripce zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200018 Poslechová analýza II - prozodémy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200019 Dějiny fonetiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200021 Bakalářský seminář [1] [2] zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-FU 11210
detail APH200023 Vybrané otázky srovnávací fonetiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200028 Řečové technologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200030 Úvod do programování I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200031 Korpusy mluveného jazyka letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200033 Transkripce pro mluvený korpus ČNK oba 0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200035 Fyziologická fonetika zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200036 Základy fonologie I letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200037 Základy prozodie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200038 Kultura řeči II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200039 Osvojování řeči I zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200040 Prozodická poslechová analýza zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200041 Dějiny fonetiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200042 Základy experimentální praxe I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200043 Základy experimentální praxe II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200045 Bakalářský seminář zimní zimní s.:0/3 --- [HT]
letní s.:0/3 Z [HT]
21-FU 11210
detail APH200046 Klauzurní práce zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-FU 11210
detail APH200047 Řečové technologie I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200048 Úvod do programování II letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200049 Srovnávací fonetika letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200050 Pragmatic Aspects of Speech letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200052 Spektrografická analýza řeči zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200054 Zvuková stránka angličtiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH200055 Fonetická variabilita angličtiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH200058 Osvojování zvukové stránky češtiny jako L2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH400054 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510001 Fyziologická fonetika zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510002 Akustika řeči letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510003 Fonologie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510004 Základy prozodie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510005 Osvojování řeči letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510006 Současné trendy světové fonetiky zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510008 Indoevropeistika pro filology oba 2/0 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510009 Metody fonetické práce zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510010 Statistické metody ve fonetickém výzkumu I letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510011 Transkripce zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510012 Intonační analýza instrumentální letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510013 Řečová komunikace a variabilita jazyka zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510014 Kultura řeči v mluvní praxi letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510015 Seminář k experimentální praxi AI zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510016 Seminář k experimentální praxi AII letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510017 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510019 Základy akustiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510020 Vybrané otázky akustiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510021 Úvod do fonologie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510022 Vybrané otázky fonologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510023 Vybrané otázky prozodie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510024 Úvod do problematiky osvojování řeči zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510025 Dějiny fonetiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510026 Vybrané otázky srovnávací fonetiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510027 Pragmatic Aspects of Speech letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510029 Sociophonetics letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510031 Řečové technologie I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510035 Poslechová analýza II - prozodémy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510036 Řečová komunikace a standard jazyka letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510037 Úvod do problematiky kultury řeči zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510041 Samostatná práce letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510042 Úvod do programování I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510048 Úvod do programování II letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510049 Korpusy mluveného jazyka letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510054 Transkripce pro mluvený korpus ČNK oba 0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510060 Spektrografická analýza řeči zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510061 Současné trendy světové fonetiky zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510062 Řečová komunikace - variabilita zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510063 Osvojování řeči II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510064 Intonační analýza instrumentální letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510065 Seminář k experimentální praxi AII letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510066 Moderní fonologické přístupy letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510067 Prozodie mluvených projevů zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510068 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/3 Z [HT]
letní s.:0/3 Z [HT]
21-FU 11210
detail APH510069 Akustika řeči I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510070 Akustika řeči II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510071 Základy fonologie I letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510072 Základy fonologie II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510073 Osvojování řeči I zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510074 Řečová komunikace - standard letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510075 Kultura řeči I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510076 Kultura řeči II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510080 Srovnávací fonetika letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510081 Pragmatic Aspects of Speech letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510083 Sociophonetics letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510084 Řečové technologie I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510092 Vybrané otázky akustiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH510093 Základy prozodie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510094 Písemná práce zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-FU 11210
detail APH510097 Speech production models zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH510098 Základy logopedie II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH610001 Řečová komunikace - variabilita zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610002 Seminář k experimentální praxi AI zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610003 Seminář k experimentální praxi AII letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610004 Kultura řeči II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610005 Intonační analýza instrumentální letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610006 Současné trendy světové fonetiky zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH610007 Indoevropeistika pro filology oba 2/0 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH610008 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610011 Vybrané otázky akustiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610012 Vybrané otázky fonologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610013 Vybrané otázky prozodie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610014 Vybrané otázky srovnávací fonetiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610016 Řečové technologie I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610017 Sociophonetics letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH610018 Pragmatic Aspects of Speech letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610024 Klauzurní práce oba 0/4 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610025 Úvod do programování I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610028 Úvod do programování II letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610032 Osvojování řeči II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH610033 Seminář k experimentální praxi I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610034 Seminář k experimentální praxi II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610035 Moderní fonologické přístupy letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610036 Prozodie mluvených projevů zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610037 Klauzurní práce zimní zimní s.:0/3 Z [HT]
letní s.:0/3 Z [HT]
21-FU 11210
detail APH610039 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/4 Z [HT]
letní s.:0/4 Z [HT]
21-FU 11210
detail APH610040 Řečová komunikace - standard letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610041 Srovnávací fonetika letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610044 Korpusy mluveného jazyka letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-FU 11210
detail APH610053 Speech production models zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 21-FU 11210
detail APH610054 Základy logopedie II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-FU 11210
detail AXFODIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODIS02 Postup při psaní disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODIS03 Komentovaná rešerše zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODIS04 Komentovaná osnova disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODIS05 Prezentace na Doktorandském semináři zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODIS06 Výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODIS07 Výstup z disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODIS08 Představení disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFODOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK10 Aktivní účast na konferenci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOOAK11 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE01 Teoretické otázky současné fonetiky a fonologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE03 Volitelný předmět II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE04 Teoretické otázky současné fonetiky a fonologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE05 Speciální seminář k problematice produkce a percepce řeči zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE06 Speciální seminář k problematice akustiky řeči a řečových technologií zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE07 Speciální seminář k problematice prozodie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE08 Speciální seminář k problematice fonologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE09 Speciální seminář k problematice řečové komunikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE10 Speciální seminář k problematice vývoje a vad řeči zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE11 Konverzační analýza zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE12 Osvojování prvního či druhého jazyka zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE13 Produkční a percepční mechanismy řeči zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE14 Akustika řeči a řečové technologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOSPE15 Fonologické teorie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOTMS01 Metody fonetického výzkumu, teorie a praxe zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-FU 11210
detail AXFOTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-FU 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK