PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Adresa: Viničná 7, místnost 244, Praha 2
Sídlo: Katedra filozofie a dějin přírodních věd
Telefon: 221951926
Fax:
E-Mail: markos@natur.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=326434
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Katedra obecné antropologie (24-KOA) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK