Modelování I - OB2321A03
Anglický název: Sculpture I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNW2V120B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OB2321A08
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D. (15.10.2018)
Modelování - vizuální a haptický přístup ke světu. Celistvé vnímání modelovaného a pozorovaného objektu v aspektu jeho fyzična. Modelování jako prostor pro pozorování reálného světa a jeho uchopení ve lastním výtvarném vyjádření. Studijní modelování prostřednictvím etud, které slouží pro uchopení hmoty, vystižení siluety a proporcí, vyjádření objemů, směrů ploch a hran objektu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2015)

Cíl výuky: seznámení s vyjadřovacími a výrazovými prostředky modelování a tvarování. Kultivace vlastního výtvarného jazyka s důrazem na vnímání fyzického prostoru.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Literatura:
LAMAČ, M.: Myšlenky moderních sochařů. Odeon, Praha

LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století. Artia, Praha 1981

PRECLÍK, V.: Paměť sochařského portrétu. Academia, Praha 2004

ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996

ŠTECH, V. V. Rozprava o reliéfu. Brno : HSU, 1956.

VOLAVKA V. Jak vzniká socha. Praha : NČVU, 1956.

ZHOŘ, I.: Hledání tvaru. SPN, Praha 1977

ZHOŘ, I.: Klíče k sochám. SPN, Praha 1987

Monografie současných sochařů, katalogy současných sbírek a výstav.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Požadavky k zápočtu: účast na seminářích, průběžné plnění jednotlivých úloh a zadaných seminárních prací

Sylabus -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2015)

Sylabus: modelování jednoduchých etud prostřednictvím sochařské hlíny, které jsou svou náplní zaměřeny na procvičení vnímání tvaru, vícepohledovosti a celkového charakteru modelovaného objektu.
Navazuje studování konkrétního tvaru různých předmětů a jejich detailů, zvětšování detailu při zachování proporcí předlohy. Další fází modelování je studie hlavy jako možnost ověření určitých principů ukázaných na etudách.
Klíčová slova: socha, plastika, reliéf, proporce, materiál, tvar, hmota, objem, vícepohledovost

Reflexe vlastního tvůrčího procesu v ráci lekcí či v rámci aktuálního semestrálního tématu.