PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Modelování II - OB2321A08
Anglický název: Sculpture II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A03
Je prerekvizitou pro: OB2321A13
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (19.03.2013)
Na základě poznatků dosažených v předchozím kurzu modelování I rozvíjení dovedností a schopností v oblasti prostorové tvorby. Vytváření určitého podobenství reálného světa na základě uchopování fyzického a haptického prostorového vnímání člověka. Rozvíjení schopnosti nejen celkového pojetí prostorových vztahů, ale i vnímání adekvátního užití konkrétního materiálu. Výuka je koncipovaná jako pravidelná s postupně navazujícími úkoly.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2015)


Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti prostorové tvorby. Kultivace vlastního výtvarného jazyka v oblasti prostorové tvorby, schopnost reflexe vlastního tvůrčího procesu.

Literatura -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2013)

Základní studijní literatura:
LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století. Artia, Praha 1981.
PIJOAN, J.: Dějiny umění 10, 12. Knižní klub - Balios, Praha 1991-2004
ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996
ROESELOVÁ, V. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 2004.
VOLAVKOVÁ-SKOŘEPOVÁ, Z. Myšlenky moderních sochařů. Praha : Obelisk 1971
ZHOŘ, I. Hledání tvaru. SPN, Praha 1992
ZHOŘ, I.: Klíče k sochám. SPN, Praha 1987
PRECLÍK, V.: Paměť sochařského portrétu. Academia, Praha 2004
Monografie současných sochařů, katalogy současných sbírek a výstav.

Metody výuky -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2013)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2015)

účast na seminářích, průběžné plnění jednotlivých úloh a zadaných seminárních prací, nebo řešení aktuálně vyhlášeného semestrálního tématu.

Požadavky ke zkoušce: Písemný podklad (prezentace) k rozpravě nad vlastním tvůrčím procesem v rámci aktuálně zadaného tématu v kontextu se současným výtvarným uměním.

Sylabus -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2015)


Modelování figury z hlíny ve zmenšeném měřítku dle živého modelu včetně příprav a případných etud jako motivací k odbourání bloků a obav z obtížnosti modelování lidského těla, vytvoření samostatného objektu s vlastní volbou materiálů na základě aktuálně vyhlášeného tématu a pro konkrétní situaci (např. happening).

Schopnost reflexe vlastního tvůrčího procesu v rámci lekcí a také v rámci řešení práce na základě vyhlášeného, aktuálního  semestrálního tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK