PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Ostrůvky svobody - mladá generace v 80. letech - YMO022
Anglický název: Islands of Freedom - The 1980s Young Generation
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO121
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (29.06.2009)

Kurz je určen studentům zajímajícím se hlouběji o nedávné dějiny našeho státu, v tomto případě o dějiny tzv. normalizace, především pak 80. léta v Československu. Kurz si všímá generačního aspektu a úsilí mladých lidí (narozených kolem roku 1968) nezávisle se sdružovat. Podrobně bude probrán fenomén aktivity mládeže s prioritním zaměřením na jednotlivé skupiny mladých ekologů, ochránců přírody, příznivců různých hudebních proudů (rock, punk, folk), mírové aktivisty, příznivce skautingu a trampingu, religiózně zaměřené občany, členy různých sportovních oddílů, spolků atd. Kurz se také zaměří na pohled na tyto aktivity očima represivních a politických složek bývalé ČSSR. Přednášky budou vycházet z výsledků badatelských výzkumů realizovaných v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, např. "Vysokoškolští studenti v období pádu komunismu v Československu", "Kulturní a občanské aktivity mladé generace a cesta k občanské společnosti v letech 1969-1989".
Sylabus
Poslední úprava: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (22.09.2016)

Kurz Ostrůvky svobody. Mladá generace v 80. letech bude REALIZOVÁN SPOLEČNĚ s kurzem - Exil, emigrace a reemigrace (garant PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.) a to v blokové podobě. Je proto nutná REGISTRACE OBOU KURZŮ. (V případě zaregistrování pouze jednoho kurzu není účast možná.)

 

Místo konání: Rekreační areál Poslův Mlýn - Doksy.  Termín:  od 21. 10. do 23. 10 2016 (pátek až neděle). Cena: 1050 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, stravování, povlečení, kulturní program a organizační zajištění akce). Organizační servis - včetně ubytování, stravování a vybírání poplatku - bude plně zajišťovat profesionální agentura - registrace via  http://ostatni.packa.eu/  (Registrační systém je zprovozněn od 21. 9. 2016. Přístupové heslo: efhaes. V ceně není zahrnuta doprava, která jest individuální! Bližší informace o místě konání včetně informací o dopravní dostupnosti a jízdních řádech budou průběžně zveřejňovány na agenturních stránkách. S veškerými dotazy ohledně organizace se prosím obracejte na pí. Kateřinu Oupicovou z Agentury PAC, email:  kata.oupicova@packa.eu ; mobil: 777 592 495, pouze v případě největší nutnosti (!) pak na p. Pavla Handreicha (alias Plevela) z agentury - email: agentura@packa.eu (v urgentních případech na mobil: 777/667 367)

 

Vzhledem k velkému zájmu o blokové kurzy v předešlých letech byly po dohodě obou vyučujících stanoveny následující priority při registraci studentů magisterského i bakalářského studia pro případ zaplnění kapacity. Doporučujeme se zaregistrovat jak do SIS, tak přímo především přímo na akci co nejdříve, pokud jste rozhodnuti jet.

V případě menšího počtu účastníků než 60 osob bude muset být kurz realizován ve stejném termínu v Praze bez doprovodného programu.

Dopravu si každý účastník zařizuje individuálně a v místě kurzu je nutno se býti přítomen v pátek 17. 10. 2014 v 15:30h. Ukončení kurzu je plánováno na neděli 19. 10. 2014 na 12h, návrat do Prahy je opět individuální. V ceně kurzu je zahrnuta strava (počínaje večeří v pátek, konče snídaní), ubytování (2-4 lůžkové pokoje) a podnájem učebny. Večerní kulturní program zajištěn - oba večery vystoupení hudebních kapel: pátek Burning Steps (punk-rock) a v sobotu vystoupí již legendární kapela minulých ročníků Čistírna pokaždé jinak (jazz-ska).

Podmínkou pro udělení kreditů je kromě aktivní účasti též včasné odevzdání  eseje na jeden z "Ostrůvků svobody", resp. téma mladé generace před 1989 a aktivní účast na kurzu po celou dobu jeho konání, tj. od pátku 15,00 do neděle 11,00.

 

 1. Úvod - struktura kurzu, evaluace studentů a základní literatura. 2. Specifické rysy mladé generace v Československu v 80. letech 3. Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980 - 1989. 4. Skrytý zápas. Stát, katolická církev a mládež v druhé dekádě normalizačního režimu. 5. Kytky v popelnici. Punk a nová vlna v Československu I. 6. Kytky v popelnici. Punk a nová vlna v Československu II. 7. Zelené mládí. Ekologické aktivity mladé generace v osmdesátých letech I. 8. Zelené mládí. Ekologické aktivity mladé generace v osmdesátých letech II. 9. Dvacet let ve stínu. Malá kapitola z dějin českého skautingu. 10. Ivan Lendl, sportovní symbol mladých. Mladí sportovci a problematika emigrace. 11. Svaz mládeže ? ještě politická organizace? Aktivity mladých pod deštníkem? SSM. 12. Politická policie proti mládeži. Snahy StB o kontrolu tzv. volné mládeže v 80. letech. 13. Mladá generace. od Palachova týdnu k 17. listopadu 1989. Seznam literatury: BLAŽEK, P. - LAUBE, R. - POSPÍŠIL, F.: Lennonova zeď v Praze. Praha, 2003. Dvě desetiletí před listopadem 1989. Praha, 1993. KENNEY, P.: A Carnival of Revolution. Central Europe 1989. Princeton and Oxford, 2002. OTÁHAL, M. ? VANĚK, M.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu ? životopisná vyprávění. Praha, 1999. OTÁHAL, M. Opozice, moc a společnost. Praha, 1996. OTÁHAL, M.: Normalizace 1969 ? 1989. Příspěvek ke stavu bádání. Praha, 2002. OTÁHAL, M.: Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968 ? 1989. Praha, 2003. SUK, J.: Labyrintem revoluce. Aktéři, Zápletky a křižovatky jedné politické krize. Praha, 2003. TŮMA, O.: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha, 1994. VANĚK, M.: Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989. Praha, 1994. VANĚK, M. Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích v letech 1968-1989. Praha, 1996. VANĚK, M. a kol. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha, 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK