PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Ostrůvky svobody - mladá generace v 80. letech - YMO022
Anglický název: Islands of Freedom - The 1980s Young Generation
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO121
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (29.06.2009)

Kurz je určen studentům zajímajícím se hlouběji o nedávné dějiny našeho státu, v tomto případě o dějiny tzv. normalizace, především pak 80. léta v Československu. Kurz si všímá generačního aspektu a úsilí mladých lidí (narozených kolem roku 1968) nezávisle se sdružovat. Podrobně bude probrán fenomén aktivity mládeže s prioritním zaměřením na jednotlivé skupiny mladých ekologů, ochránců přírody, příznivců různých hudebních proudů (rock, punk, folk), mírové aktivisty, příznivce skautingu a trampingu, religiózně zaměřené občany, členy různých sportovních oddílů, spolků atd. Kurz se také zaměří na pohled na tyto aktivity očima represivních a politických složek bývalé ČSSR. Přednášky budou vycházet z výsledků badatelských výzkumů realizovaných v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, např. "Vysokoškolští studenti v období pádu komunismu v Československu", "Kulturní a občanské aktivity mladé generace a cesta k občanské společnosti v letech 1969-1989".
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (26.07.2018)

Kurz je REALIZOVÁN SPOLEČNĚ s kurzem doc. Pavla Mückeho Exil, emigrace a reemigrace ve 20. století: český případ v historických souvislostech - YMO033, a to v blokové podobě. JE NUTNÁ REGISTRACE OBOU KURZŮ. (V případě registrace pouze jednoho kurzu není účast možná.)

Místo konání: Sport Centrum Žinkovy (u Nepomuka). Termín: 2.-4. 11. (Začátek v pátek v 15:00, konec v neděli ve 12:00.)

Cena dvojkurzu: 1200,- Kč. Po minulých zkušenostech jsme nuceni vybírat nevratnou zálohu (600,-), zbytek (600,-) se platí na místě.

Zálohu 600,- Kč prosím zaplaťte nejpozději do 14. 10. 2018 převodem na bankovní účet FHS UK:

č. účtu: 27-1842600277/0100

variabilní symbol: 720304

zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení (Žinkovy)

V ceně je zahrnuto ubytování a strava, doprava je individuální a není zahrnuta v ceně kurzu.

Vzhledem k velkému zájmu o blokové kurzy v předešlých letech byly po dohodě obou vyučujících stanoveny následující priority při registraci studentů magisterského i bakalářského studia pro případ zaplnění kapacity:
1. studenti mgr. studia 1., případně 2. ročníku OH - SD
2. studenti mgr. studia z ostatních kateder FHS
3. studenti bc. studia z FHS
4. studenti z ostatních fakult UK (nutnost před započetím kurzu via e-mail garantům doložit, že kurz souvisí s jejich specializací či s výzkumným zájmem např. při zpracování bc. či mgr. práce)
Garanti si vyhrazují právo postupovat dle těchto kritérií v případě překročení kapacity kurzu.

(V případě menšího počtu účastníků než 50 osob bude muset být kurz realizován ve stejném termínu v Praze bez doprovodného programu).

Podmínkou pro udělení kreditů je kromě aktivní účasti též včasné odevzdání výstupu, jehož parametry budou upřesněny na místě.

 

 1. Úvod - struktura kurzu, evaluace studentů a základní literatura. 2. Specifické rysy mladé generace v Československu v 80. letech 3. Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980 - 1989. 4. Skrytý zápas. Stát, katolická církev a mládež v druhé dekádě normalizačního režimu. 5. Kytky v popelnici. Punk a nová vlna v Československu I. 6. Kytky v popelnici. Punk a nová vlna v Československu II. 7. Zelené mládí. Ekologické aktivity mladé generace v osmdesátých letech I. 8. Zelené mládí. Ekologické aktivity mladé generace v osmdesátých letech II. 9. Dvacet let ve stínu. Malá kapitola z dějin českého skautingu. 10. Ivan Lendl, sportovní symbol mladých. Mladí sportovci a problematika emigrace. 11. Svaz mládeže ? ještě politická organizace? Aktivity mladých pod deštníkem? SSM. 12. Politická policie proti mládeži. Snahy StB o kontrolu tzv. volné mládeže v 80. letech. 13. Mladá generace. od Palachova týdnu k 17. listopadu 1989. Seznam literatury: BLAŽEK, P. - LAUBE, R. - POSPÍŠIL, F.: Lennonova zeď v Praze. Praha, 2003. Dvě desetiletí před listopadem 1989. Praha, 1993. KENNEY, P.: A Carnival of Revolution. Central Europe 1989. Princeton and Oxford, 2002. OTÁHAL, M. ? VANĚK, M.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu ? životopisná vyprávění. Praha, 1999. OTÁHAL, M. Opozice, moc a společnost. Praha, 1996. OTÁHAL, M.: Normalizace 1969 ? 1989. Příspěvek ke stavu bádání. Praha, 2002. OTÁHAL, M.: Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968 ? 1989. Praha, 2003. SUK, J.: Labyrintem revoluce. Aktéři, Zápletky a křižovatky jedné politické krize. Praha, 2003. TŮMA, O.: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha, 1994. VANĚK, M.: Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989. Praha, 1994. VANĚK, M. Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích v letech 1968-1989. Praha, 1996. VANĚK, M. a kol. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha, 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK