PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) - YMO012
Anglický název: Contemporary History: an Interdisciplinary Perspective III. (Czech and World History, the Transition Period)
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO112
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (19.06.2012)

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními událostmi českých a světových dějin po roce 1989 až do současnosti. Při výkladu bude využit historicko-politologický přístup, který vedle vlastní faktografie nejnovějších dějin umožní i jejich analýzu a případnou komparaci. Kurz je orientován jak na globální vývoj světa po roce 1989 (významné události v jednotlivých regionech, které měly dopad na celosvětové dění), tak i na události v České republice, jež budou zasazeny do širšího středoevropského kontextu. Zvláštní zřetel bude v této souvislosti věnován obecnému procesu přechodu středo- a východoevropských států k demokracii. Kurz se také dotkne změn v postavení a úloze mezinárodních organizací (OSN, NATO atp.) a proměnám bezpečnostního a ekonomického rámce světové politiky. Specifickým tématem pak bude dynamika procesu evropské integrace v tomto období - a to samostatně i v kontextu přistoupení bývalých států východního bloku k EU.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (16.10.2013)

1. Rozpad bipolárního světa 1990/1991;
2. První válka v zálivu jako příslib nového uspořádání;
3. Rozpad SSSR a Jugoslávie ? občanské války na jejím území, nová role NATO a EU;
4. Vývoj světového hospodářství v letech 1990-2007. Asijská finanční krize v roce 1997 a dopady atentátů 11. září na světovou ekonomiku;
5. Integrační a dezintegrační procesy ve světě. Vývoj evropské integrace v 90. letech 20. století až do současnosti. Evropské státy v letech 1990-2007;
6. Problémy Afriky a rozvojového světa, situace v Latinské Americe v letech 1990-2007;
7. Vývoj v oblasti jihovýchodní Asie a Indie v 90. letech 20. století;
8. 11. září 2001 a následné zhoršení bezpečnostní situace ve světě (válka v Afgánistánu, Iráku, Blízký východ atd.). Role USA ve světové politice;
9. Československo v letech 1990-1992. Situace států střední a východní Evropy po rozpadu sovětského bloku a proces jejich tranzice;
10. Rozpad společného státu a samostatná ČR v letech 1992-1996;
11. ČR v letech 1996-1998 a 1998-2006 ? politický, ekonomický a sociální vývoj, integrace do NATO a EU;
12. ČR od roku 2006 do současnosti;
13. Shrnutí.

Seznam literatury:
AGH, A.: The Politics of Central Europe. London, 1998;
DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. (2003): Komparace politických systémů I., Praha, VŠE;
FAWCETT, L. (ed.): The Third World Beyond the Cold War. Continuity and Change, Oxford, 2001.
FAWCETT, L.: International Relations of the Middle East. Oxford, 2005.
FIALA, P. ? MAREŠ, M. (eds.): Evropské politické strany. Brno, 2001.
FIALA, P. ? HOLZER, J. ? STRMISKA, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě, Brno, 2002.
FIALA, P. ? PITROVÁ, M.: Evropská unie. Brno, 2003.
FUKUYAMA, F.: Konec dějin a poslední člověk. Praha, 2002.
HUNTINGTON, S. P.: Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha, 2001.
HÝBNEROVÁ, S.: Mezinárodní vztahy po roce 1945. Praha, 1997.
KLINE, H. - WIARDA, H. (eds): Latin American Politics and Development. Boulder, 2000.
KLOKOČKA, V.: Ústavní systémy evropských států. Praha 1996.
KŘEN, J.: Dvě století střední Evropy. Praha, 2005.
KROPÁČEK, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Praha, 1999;
KUBÁT, M.: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Praha 2003
NUGENT, N. (ed.): European Union Enlargement. Houndmills, 2004.
ŘÍCHOVÁ, B.: Přehled moderních politologických teorií, Praha, 2000.
VODIČKA, K., CABADA, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha, 2003.

Zakaria, Fareed. Postamerický svět. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 249 s. XXI. století; sv. 8. ISBN 978-80-200-1852-6.

Gjuričová, Adéla, ed. a Kopeček, Michal, ed. Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 320 s. ISBN 978-80-7185-876-8.

Suk, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 76. ISBN 978-80-7260-219-3.

Hanley, Seán. The new right in the new Europe: Czech transformation and right-wing politics, 1989-2006. 1st pub. London: Routledge, 2008. xiv, 274 s. BASEES/Routledge series on Russian and East European studies; 35. ISBN 978-0-415-34135-6.

Scruton, Roger. Západ a ti druzí: globalizace a teroristická hrozba. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2007. 149 s. ISBN 978-80-7364-042-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK