Ekonomie a právo pro občanský sektor (2. státní zkouška) - YAMN3AEN1
Anglický název: Economy and Law of the Civil Sector
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: AMN3AEN1I
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Je záměnnost pro: YMN83P1P0
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (19.06.2012)
Státní zkouška Ekonomie a právo pro občanský sektor se zaměřuje na ekonomické teorie vysvětlující vznik a charakteristické vlastnosti neziskových organizací a vzájemné vztahy mezi neziskovými organizacemi, veřejným a privátním sektorem. Značná pozornost je věnována rozvoji a současnému stavu sociální ekonomiky v České republice i Evropské unii. Právní část státní zkoušky se zaměřuje na právní vymezení a úpravu činnosti subjektů občanského sektoru v českém právním řádu i v EU.